Energieffektivisering som ger resultat

Det finns mycket att göra för att minska energiförbrukningen, inte bara vid nyproduktion utan också i det befintliga fastighetsbeståndet. Vi har koll på de nya lösningarna, men brinner lika mycket för att trimma de nuvarande tekniska systemen till perfektion.

Assemblin har den erfarenhet och kompetens som krävs, och kan hjälpa dig med allt från driftoptimering och injustering till nyinstallation av energieffektiv utrustning och investeringar i tekniska system kopplade till förnybar energi. Utifrån fastighetens förutsättningar och dina klimatmål hjälper vi dig med de svåra kort- och långsiktiga avvägningarna. Det resulterar i lägre energi- och driftkostnader, mindre klimatpåverkande utsläpp och ett sundare inomhusklimat. 

Erfarenhet av olika typer av byggnader

Assemblin har lång erfarenhet från projekt inom energieffektivisering i olika typer av byggnader och har färdiga koncept för analys av olika typer av byggnader.