Allt inom instrumentering

Vi har lång erfarenhet av installation och service av styr- och elutrustning främst inom processindustrin men också inom andra områden. Vi är en engagerad och ansvarstagande samarbetspartner med kvalitet, miljö och effektivitet i fokus.

I alla uppdrag inom instrumentering tar vi det totala ansvaret för allt från material, leveranser och montage, till igångkörning och service av styr- och elutrustning.

Vårt erbjudande omfattar:

  • Styr- och reglerteknik
  • Instrumentering
  • Datanät
  • El
  • Mekaniskt montage
  • Verkstäder, el och mek

Trygg och kompetent leverans vid fältmontage

Industrin ställer höga krav på driftsäkerhet och funktion. Många gånger är det frågan om moderniseringar av anläggningar och då måste montagen utföras medan anläggningen är i drift. Vi har rutinerad och kompetent personal, som vet vad de ska göra och kan anpassa sig till dina förutsättningar - utan att tumma på säkerhets- och miljökrav. Eftersom vi har många års erfarenhet av fältmontage vet vi betydelsen av att välja rätt material till olika miljöer.

Vi är med er hela tiden

Vi ansvarar för driftsäkerheten genom att vara med både vid igångkörningen och intrimningen. Vår personal är ett mycket gott stöd till de egna operatörerna, bland annat i samband med löpande underhållsarbete och uppföljning av funktioner.

Egen tillverkning av komponenter

Vi tillverkar många egna komponenter för installationerna, till exempel: manöverpulpeter, apparatskåp och korskopplingsstativ. Det innebär att vi har kontroll över stora delar av vårt arbete och garanterar precision och leveranssäkerhet.