Allt inom instrumentering

Vi har lång erfarenhet av installation och service av styr- och elutrustning inom processindustrin. Vi antar dock uppdrag överallt där det finns behov av styr- och elinstallation.

I alla uppdrag inom instrumentering tar vi det totala ansvaret för allt från material, leveranser och montage, till igångkörning och service av styr- och elutrustning.

Vårt erbjudande omfattar:

  • Styr och regler
  • Instrumentering
  • Datanät
  • El
  • Mekaniskt montage
  • Verkstäder, el och mek

Trygg och kompetent leverans vid fältmontage

Industrin har höga krav på driftsäkerhet och funktion. Många gånger är det frågan om moderniseringar av anläggningar och då måste montagen utföras medan anläggningen är i drift. Vi har rutinerad personal, som vet vad de ska göra och ser noggrannhet och kompetens som en självklarhet. Eftersom vi har många års erfarenhet av fältmontage vet vi betydelsen av att välja rätt material till olika miljöer.

Vi är med er hela tiden

Vi ansvarar för driftsäkerheten genom att vara med både vid igångkörningen och intrimningen. Vår personal är ett mycket gott stöd till de egna operatörerna, bland annat i samband med löpande underhållsarbete och uppföljning av funktioner.

Egen tillverkning av komponenter

Vi tillverkar många egna komponenter för installationerna, till exempel: manöverpulpeter, apparatskåp och korskopplingsstativ.