Assemblin som investering

Assemblin ska leverera en god avkastning genom stabil ekonomisk utveckling med kontrollerade risker och ett sunt affärsetiskt förhållningssätt, samt begränsad miljöpåverkan. Som investering har Assemblin flera fördelar.

  • Verksamhet på en attraktiv tillväxtmarknad som drivs av positiva trender inom hållbarhet och smarta byggnader samt urbanisering och andra samhällstrender.
  • En ledande nordisk installationsleverantör med ett komplett projekt- och serviceerbjudande med fokus på grön teknik och smarta byggnader.
  • En decentraliserad verksamhetsmodell som baseras på teknisk kompetens med centralt stöd för att främja lokalt entreprenörskap.
  • Fokus på operationell effektivitet och kvalitet med fortsatt potential för marginalförstärkning.
  • Beprövad förvärvs- och integrationsstrategi på en fragmenterad marknad.
  • Diversifierad verksamhet med en motståndskraftig och kassagenererande finansiell profil och hög intäktsvisibilitet.
  • Innovativa digitala verktyg och en tydlig hållbarhetsagenda som differentierande faktorer för att driva grön omställning.