Finansiell kalender

Finansiell helårsinformation

Januari - december 2023

23 februari 2024

Årsredovisning och hållbarhetsrapport

2023

April 2024

Finansiell delårsinformation Q1

Januari - mars 2024

8 maj 2024

Finansiell delårsinformation Q2

Januari - juni 2024

juli 2024

Finansiell delårsinformation Q3

Januari - september 2024

november 2024