Finansiell kalender

Delårsrapport Q2

Januari - juni 2023

14 juli 2023

Delårsrapport Q3

Januari - september 2023

3 november 2023

Bokslutskommuniké

Januari - december 2023

februari 2024

Årsredovisning

2023

April 2024

Delårsrapport Q1

Januari - mars 2024

8 maj 2024