Finansiell kalender

Varje rapportpublicering följs av en investerarpresentation. Från och med den 1 april 2024 är Assemblin del av Assemblin Caverion Group, och det konsoliderade resultatet för den nya koncernen kommer att presenteras på assemblincaverion.com.

För mer information om dessa investerarmöten, se Finansiella Rapporter.

Årsredovisning och hållbarhetsrapport

2023

April 2024

Finansiell delårsinformation Q1

Januari - mars 2024

31 maj 2024