Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2020 22 Februari 2021
Årsredovisning 2020 April 2021
Delårsrapport Q1 Januari - mars 2021 Maj 2021
Delårsrapport Q2 Januari - juni 2021 Juli 2020
Delårsrapport Q3 Januari - september 2021 November 2021