Helhetsansvar inom fjärrvärme

Sverige har idag ett väl utvecklat fjärrvärmenät som behöver underhållas, uppdateras och anpassas till framtidens behov av miljövänlig, kostnadseffektiv produktion och distribution av värme. Vi hjälper dig att utforma smarta och effektiva lösningar i din produktionsanläggning - stor eller liten.

I de fall du som kund bara behöver hjälp med enskilda delar av ett projekt gällande fjärrvärme hjälper vi till där behovet finns.

Stora eller små fjärrvärmeprojekt

I en totalentreprenad tar vi ett helhetsansvar för produktionsanläggningen, installation av undercentralen, inkopplingar, styr och regler, samt distribution av fjärrvärmen. Inom konstruktion har vi erfarenhet av att arbeta med allt från komplexa anläggningar till mindre omfattande konstruktioner inom fjärrvärme. Vi har lång erfarenhet av krav på kvalitet och ständiga förbättringar. 

Våra installationslösningar inom fjärrvärme är skräddarsydda efter dina behov. Vi levererar alltid med ekonomi och hållbarhet i fokus. Vår breda kompetens sparar både tid, pengar och miljö och garanterar ett hållbart resultat. Tillsammans väljer vi den projektform som lämpar sig för ditt projekt.

Smidigt med vår service

Genom regelbunden service och underhåll undviker du tidsödande driftstopp och dyra reparationer på din fastighet, anläggning eller industri. Med våra kundanpassade serviceavtal ökar din trygghet. Vi hjälper dig både med löpande underhåll och akuta åtgärder.

Vi hjälper även till med energioptimering och energibesparande installationer inom fjärrvärme. Vi erbjuder energieffektivisering, energiinventering, energideklaration och åtgärdspaket med funktionsgaranti. Med hjälp av starka samarbetspartners kan vi erbjuda hela kedjan från energideklarationer och prissatta åtgärdsförslag till totalentreprenader för våra företagskunder samt bostadsrättsföreningar. Vårt grunderbjudande för energientreprenader är vår Samverkansentreprenad där fem års funktionsgaranti ingår. Utöver det kan vi under vissa förutsättningar lämna garanti för energibesparingen.

Våra medarbetare är certifierade enligt branschreglerna för Säker Vatteninstallation.