En kundnära organisation

Verksamheten i Assemblin är decentraliserad. Grundbulten i verksamheten är de lokala filialerna, med kompetens och resurser för att kunna möta det lokala behovet.

För att undvika suboptimeringar och tillvarata synergier och stordriftsfördelar finns ett flertal samordningsforum såväl på regional som nationell nivå. Vissa frågor hanteras också av koncerngemensamma funktioner, till exempel IT, ekonomi/finans, juridik och kommunikation/varumärke/hållbarhet. För HR och Inköp finns specialistfunktioner i varje divition som även samarbetar i gemensamma frågor.

Information om koncernens styrelse och styrelsens arbete hittar du här