Ett stabilt bolag på en marknad i utveckling

Här finns information för dig som har investerat i vår noterade Euro-obligation eller vill veta mer om Assemblins finansiella utveckling.

Assemblin som investering

Assemblin ska leverera en god avkastning genom stabil ekonomisk utveckling med kontrollerade risker och ett sunt affärsetiskt förhållningssätt, samt begränsad miljöpåverkan.

Bolagsstyrning på Assemblin

Genom en väl strukturerad verksamhet, aktivt kontrollarbete och sund företagskultur säkerställs ett uthålligt värdeskapande med begränsade risker enligt de krav som ställs på Assemblin som ett svenskt bolag med noterade värdepapper.

Läs mer

Finansiella rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Extern rating

Se resultatet av externa ratingar.

IR-kontakter

Har du frågor kring vår finansiella utveckling eller vår verksamhet, kontakta gärna Philip Carlsson, CFO, +46 10 475 39 50, eller Åsvor Brynnel, kommunikationschef, +46 10 475 39 48.