Ett stabilt bolag på en marknad i utveckling

Här finns information för dig som har investerat i vår noterade Euro-obligation eller vill veta mer om Assemblins finansiella utveckling.

Assemblin som investering

Assemblin ska leverera en god avkastning genom stabil ekonomisk utveckling med kontrollerade risker och ett sunt affärsetiskt förhållningssätt, samt begränsad miljöpåverkan.

Bolagsstyrning på Assemblin

Genom en väl strukturerad verksamhet, aktivt kontrollarbete och sund företagskultur säkerställs ett uthålligt värdeskapande med begränsade risker enligt de krav som ställs på Assemblin som ett svenskt bolag med noterade värdepapper.

Läs mer

Mål och rapportering

Rapporter och presentationer

Här hittar du våra finansiella rapporter och presentationsmaterial från våra kvartalsvisa investerarpresentationer.

Läs mer

Våra övergripande mål

Assemblins styrelse har antagit ett antal finansiella mål och ett miljömål.

Läs mer

Extern rating

Assemblin inhämtar löpande kreditbedömningar från tre oberoende institut.

Läs mer

IR-kontakter

Har du frågor kring vår finansiella utveckling eller vår verksamhet, kontakta gärna Philip Carlsson, CFO, +46 10 475 39 50, eller Åsvor Brynnel, kommunikationschef, +46 10 475 39 48.