Energieffektiva ventilations- och kylsystem

Inom Assemblin finns hög kompetens inom ventilations- och kylteknik. Vi kan bidra till att optimera dina befintliga system men vet också när det är mer lönsamt att satsa på installation av nya, mer energieffektiva lösningar.

Experter på energieffektiv ventilation och kyla

I vår ventilationsverksamhet finns lång erfarenhet av att utforma energieffektiva lösningar utan att inomhusklimatet eller komforten försämras. Det är viktig både för byggnaden, människorna som vistas där och energiförbrukningen att balansen mellan till- och frånluft är korrekt och ligger inom gällande rekommendationer. Vi kan utföra punktinsatser och serviceåtgärder i dina befintliga system, men ibland kan det vara mer ekonomiskt att byta till ett nytt, modernt ventilations- eller kylsystem. 

Kort- och långsiktiga energiåtgärder

Det finns mycket du kan göra för att minska energikostnaden för dina ventilationssystem. Här kan du läsa mer om de vanligaste energieffektiviseringsåtgärderna som våra engagerade medarbetare kan bidra till:

 • Injustering och anpassning av luftflöden
  Luftflöden behöver anpassas till den verksamhet som bedrivs i en lokal. Genom injustering säkerställer vi att lokalerna varken blir under- eller överventilerade. Vi säkerställer att balansen mellan till- och frånluft ligger inom gällande gränsvärden och bidrar till ett friskt inomhusklimat.
 • Driftoptimering
  Drifttider, temperaturer och luftflöden behöver anpassas till den verksamhet och de männsikor som vistas i en lokal. I en byggnad hör alla system ihop. Genom vår multitekniska kompetens och erfarenhet inom fastighetsstyrning säkerställer vi så att värme- ventilation och kylsystem samverkar optimalt. 
 • Behovsstyrd ventilation (VAV-styrning)
  Många lokaler ventileras lika mycket oavsett om den används eller inte, vilket innebär onödig överventilation. Vi har lösningar för automatisk anpassning till interna och externa faktorer som ger en optimal ventilation och kyla. 
 • Aggregatbyte
  Ibland är det lönsamt att byta till ett nytt, modernt ventilationssystem med den senaste och effektivaste lösningen för fläktar, värmeåtervinning samt styr- och övervakningsmöjligheter. Vi gör kalkylen.
 • Byte till effektivare värmeväxlare
  En värmeväxlare återvinner överskottsvärme eller kyla och är ett sätt att minska tillförseln av ny energi. Vi är märkesoberoende kan hjälpa till att välja rätt typ för att maximera verkningsgraden. 
 • Byte av fläktdrifter från indirekt till direkt
  Många äldre fläktar drivs av remmar som har dålig verkningsgrad och kräver mer underhåll. Ofta är det lämpligt att renovera och uppgradera ett ventilationsaggregat till direktdrivna fläktar eller moderna motorer. 
 • Rengöring av kyl-/värmebatterier och värmeväxlare (VVX) 
  Smuts ökar tryckfallet över batterier och värmeväxlare, vilket gör att fläkten får arbeta mer för att få ut luften samt att verkningsgrad och återvinning blir sämre. Vi kan avgöra om och när det är dags för en rengöring.
 • Energismart kylteknik
  Kylsystem är energikrävande. Det är viktig att ha koll på gällande gränsvärden och löpande kontollera kylaggregaten för en optimal drift. Med rätt installationer kan du minska det faktiska kylbehovet.
 • Serviceavtal
  Löpande tillsyn av en professionell aktör gör din anläggning driftsäkrare och mer energieffektiv samtidigt som livslängden på de tekniska systemen förlängs. Vi har en dedikerad serviceverksamhet som ger din fastighet den uppmärksamhet den förtjänar.

Multiteknisk kompetens ger helhetsperspektiv

Assemblin är ett av marknadens ledande installationsbolag. Vi har hög kompetens inom alla teknikområden, vilket gör att vi har god förståelse för hur de fastighetstekniska systemen samverkar. Vi brinner för att hitta den optimala lösningen i varje uppdrag, litet som stort, och kan hälpa dig med de svåra investeringsbesluten. Om du är nyfiken på vad vi kan erbjuda tvärs över våra teknikområden så läs mer om Assemblins multitekniska energieffektiviseringskompetens nedan.

Heltäckande energiåtgärder