Experter på ventilation

Ett bra inomhusklimat är viktigt för vårt välbefinnande. Våra erfarna experter hjälper dig att utforma, installera och underhålla moderna ventilationssystem anpassade för din verksamhet och dina behov.

Vi tar hand om hela projektet för att optimera ditt inomhusklimat - från förstudie och konstruktion till installation och service av ventilations- och kylsystem. Vi har gedigen erfarenhet av alla typer av fastigheter, till exempel villor, kontors- och bostadsfastigheter, kärnkraftverk, infrastrukturanläggningar, skolor, sjukhus och industrianläggningar. Vi har ventilationsverksamhet på flera orter i hela Sverige. I Linöping och Malmö finns även egen tillverkning av rektangulära kanalsystem, vilket särskiljer oss från våra konkurrenter och säkerställer full kontroll och effektivitet i våra installationsuppdrag.

Kompetens och erfarenhet

En riktigt bra ventilationslösning är ingen slump. Assemblin Ventilation är Sveriges största ventilationsbolag och vi är stolta över att ha branschens bästa medarbetare. Vi åtar oss gärna uppdrag på färdiga handlingar men också som totalentreprenör. Våra konstruktörer är vana vid att arbeta med allt från enkla standardlösningar till komplexa ventilationssystem för anläggningar med särskilda behov. Viktiga utgångspunkter för vårt arbete är hur lokalerna eller anläggningen ska användas och vilka krav som ställs på inomhusklimatet. För att förstå det krävs en nära dialog med beställare och slutanvändare. I och med att våra konstruktörer jobbar nära vår produktions-, installations- och serviceorganisation kan vi säkerställa effektiva och väl fungerande lösningar som fungerar i praktiken.  

Effektiva ventilationsprojekt med fokus på kvalitet

Vi har lång erfarenhet av ventilationsprojekt i alla typer av fastigheter och anläggningar. Vi arbetar enligt en strukturerad process med fokus på kvalitet, säkerhet och ekonomi. Under de senaste åren har vi byggt upp ett eget projekthanteringssystem, CAMvent, som är kopplat till våra CAD-program, ekonomi- och inköpssystem samt till vår egen kanalproduktion för att ge maximal kvalitet och kostnadseffektivitet i våra uppdrag. CAMvent kan också kopplas till BIM 360, vilket möjliggör automatiska flöden mot våra kunders system. 

Våra projektchefer är mycket erfarna och vi åtar oss gärna projekteringssamordning av alla installationer i ett uppdrag. Huvuddelen av vårt montage utförs av egen personal för att säkerställa bästa kvalitet och utförande. Eftersom vi har egen tillverkning av retangulära kanaler har vi också bra kontroll genom hela produktionsprocessen vilket innebär att vi har en hög beredskap och flexibilitet vid oförutsedda förändringar. Om du anlitar oss kan du vara säker på att få ett effektivt och smidigt projekt. 

Komplett serviceutbud

Alla ventilationsanläggningar behöver service och underhåll för att fungera dag ut och dag in. Därför sträcker sig vårt engagemang alltid längre än till avslutat projekt. Som kund hos oss blir du erbjuden ett komplett serviceutbud. Vi erbjuder bland annat förebyggande underhåll, akuta serviceåtgärder, energioptimering, om- och tillbyggnadsprojekt, utredningar och OVK. Även i service- och driftfasen använder vi gärna BIM-baserade verktyg.

Gäller det en anläggning som vi har konstruerat har du en stor fördel i att anlita oss, då våra servicetekniker har direkt tillgång till konstruktören av anläggningen. Våra servicemontörer har lång erfarenhet, bred kompetens och har erforderliga certifikat. Vi har vi en hög tillgänglighet och är enkla att få kontakt med. 

Mer information och kontakt

För mer information om vårt ventilationserbjudande, kontakta någon av våra experter. Kika också gärna på något av våra spännande referensuppdrag längre ner på sidan. Vill du veta mer om vårt erbjudande inom kylteknik, läs mer här