En hållbar lönsamhet

Assemblins självklara utgångspunkt är att en stabil och lönsam utveckling över tid kräver ett långsiktigt och ansvarsfullt förhållningssätt.

Med ett långsiktigt och ansvarsfullt förhållningssätt menar vi att vi ska bedriva en värdeskapande verksamhet inte bara för bolagets viktiga intressenter, utan också för samhället och miljön vi är en del av.

Vår första hållbarhetsrapport är snart klar

Vilka som är våra väsentliga hållbarhetsaspekter, hur vi jobbar med dem, hur vi styr vårt hållbarhetsarbete och vad vi har uppnått beskrivs i vår första hållbarhetsrapport som publiceras här inom kort. Om du vill ha en fysisk rapport kan du redan nu beställa den genom att skicka namn och adress till oss.

Beställ rapporten här