Koncernen

Koncernledningen i Assemblin utgörs av koncernchef, vice koncernchef, fem affärsområdeschefer, CFO samt kommunikations- och hållbarhetschef. I koncernen finns också fyra specialistfunktioner för Ekonomi/Finans, Juridik, Kommunikation/Hållbarhet och IT. Specialistfunktioner för Inköp och HR finns i respektive affärsområde och samordnas via särskilda styrgrupper.

Koncernledning

Övriga koncernfunktioner