Koncernen

Från den 1 april 2024 är Assemblin en del av Assemblin Caveion Group. Koncernledningen för Assemblin Caverion Group presenteras på assemblincaverion.com:

Koncernledning Assemblin Caverion Group

Organisationsnummer
 • 559077-5952
VAT
 • SE559077595201

Koncernledning

 • ©Fond&Fond-1_Mats_Johansson_2500x1406px.jpg

  VD och koncernchef

  Mats Johansson
  Koncernen

  Visa CV

  Född 1967. Vd och koncernchef sedan 2018. 

  Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och SEP från Stanford University Graduate School of Business. Tidigare befattningar inkluderar COO för Skanska USA Building och flertalet andra befattningar inom Skanska.

  Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och vd för bolag inom Assemblinkoncernen.

 • ©Fond&Fond-2_Fredrik_Allthin_2500x1406px.jpg

  VD Assemblin El

  Fredrik Allthin
  Koncernen

  Visa CV

  Född 1970. Vd Assemblin El sedan 2016.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet: Högskoleingenjör och högskoleekonom från Växjö högskola samt kurser inom ledarskap (International Senior Management Program 5) och entreprenadjuridik. Tidigare befattningar inkluderar vd, vice vd och regionchef för Imtech Elteknik samt flertalet befattningar inom NEA.

  Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och vd för bolag inom Assemblinkoncernen. Styrelseledamot i Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB och Installationsföretagen Service i Sverige AB.

 • ©Fond&Fond-66_Andreas_Aristiadis_2500x1406px.jpg

  VD Assemblin VS

  Andreas Aristiadis
  Koncernen

  Visa CV

  Född 1978. Vd Assemblin VS sedan 2017.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kvalificerad yrkesutbildning inom installation från IUC Katrineholm. Tidigare befattningar inkluderar regionchef och vice vd för Assemblin VS och flertalet befattningar inom NVS och Imtech VS-teknik.

  Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i bolag inom Assemblinkoncernen och styrelseledamot i Installatörsföretagen.

 • ©Fond&Fond-5_Åsvor_Brynnel_2500x1406px.jpg

  Kommunikation- och hållbarhetschef

  Åsvor Brynnel
  Koncernen

  Visa CV

  Född 1966. Kommunikations- och hållbarhetschef sedan 2017.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet: MSc i ekonomi från Mitthögskolan. Tidigare befattningar inkluderar kommunikations- och hållbarhetsdirektör för Coor Service Management, kommunikationschef för Drott/Fabege och kommunikationskonsult för Askus.

  Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Rosendal Större nr 3.

 • ©Fond&Fond-8_Philip_Carlsson_2500x1406px.jpg

  CFO

  Philip Carlsson
  Koncernen

  Visa CV

  Född 1978. CFO sedan 2017.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonomexamen från Uppsala universitet och studier i finans vid École de Management de Lyon. Tidigare befattningar inkluderar CFO för Coromatic, Director på EY Transaction Services i Stockholm och London samt revisor vid Previsor Revisionsbyrå.

  Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i bolag inom Assemblinkoncernen. Ägare och styrelseledamot i Caranos Invest AB.

 • ©Fond&Fond-4_Håkan_Ekvall_2500x1406px.jpg

  VD Assemblin Ventilation

  Håkan Ekvall
  Koncernen

  Visa CV

  Född 1966. Vd Assemblin Ventilation sedan 2013.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet: VVS-ingenjör från Pauli Tekniska Läroverk och internutbildningar inom styr- och reglerteknik, brandskydd samt entreprenadjuridik på Sydtotal och Imtech. Tidigare befattningar inkluderar vd för Imtech Ventilation, medgrundare av Sydtotal och Head of Business Development på Imtech.

  Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i bolag inom Assemblinkoncernen. Styrelseledamot i Familjen Ekvall AB och Skanör-Falsterbo Tennisklubb.

 • Tero justerad.png

  VD Assemblin Finland

  Tero Kosunen
  Koncernen

  Visa CV

  Född 1978. Vd Fidelix sedan 2017 och vd Assemblin Finland sedan februari 2022.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet: Avancerat ledarskapsprogram vid IESE Business School, civilingenjör från Industrial Economics & Engineering vid Tampere University of Technology. Tidigare befattningar inkluderar flertalet ledande positioner på IT-bolaget Enfo och det global byggteknikföretaget Danfoss.

  Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i bolag inom Fidelix-koncernen. Medlem i Fidelix group companies. Styrelseledamot i Gebwell Oy. Medlem i Growth Collective Finland.

 • ©Fond&Fond-6_Torkil_Skancke_Hansen_2500x1406px.jpg

  VD Assemblin Norge

  Torkil Skancke Hansen
  Koncernen

  Visa CV

  Född 1969. Vd Assemblin Norge sedan 2009

  Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ingenjörshögskola, Maskin/VVS från NTNU Norwegian university of science and technology. BSc i nationalekonomi från NTNU Handelshøyskolen. Utbildad rörläggare (Fagbrev). Tidigare befattningar inkluderar flertalet positioner inom Assemblinkoncernen (tidigare i Drammens rør, NVS och Imtech).

  Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i bolag inom Assemblinkoncernen.

Övriga koncernfunktioner