Koncernen

Koncernledningen i Assemblin utgörs av koncernchef, fem affärsområdeschefer, CFO och Kommunikationschef. I koncernen finns också fyra specialistfunktioner för Ekonomi/Finans, Juridik, Kommunikation/Hållbarhet och IT.

Koncernledning

Övriga koncernfunktioner