Koncernen

Koncernledningen i Assemblin utgörs av koncernchef, affärsområdeschefer, CFO samt kommunikations- och hållbarhetschef. I koncernen finns också fyra specialistfunktioner för Ekonomi/Finans, Juridik, Kommunikation/Hållbarhet och IT. Specialistfunktioner för Inköp och HR finns i respektive affärsområde och samordnas via särskilda styrgrupper. I koncernledningen företräds dessa frågor av Mats Johansson.

Organisationsnummer
  • 559077-5952
VAT
  • SE559077595201

Koncernledning

Övriga koncernfunktioner