Kompetens inom kylteknik

Vi är din kompetenta och pålitliga expert inom kylteknik och levererar allt från kompletta lösningar för klimatstyrning med största möjliga energieffektivitet till enklare system.

Finns vi inte på din ort erbjuder vi våra tjänster inom kylteknik i ett tätt samarbete med lokala partners, utan att ge avkall på vare sig ansvar eller service.

Vi är specialister inom livsmedelskyla, industrikyla och komfortkyla. Våra kylteknikföretag är certifierade för kylarbeten, kat 1. Det garanterar insatser av högsta kvalitet enligt föreskrivna myndighetskrav. 

Komplexa installationslösningar inom kylteknik

Inom konstruktion har vi erfarenhet av att arbeta med allt från komplexa anläggningar till mindre omfattande konstruktioner. Vi har lång erfarenhet av krav på kvalitet och ständiga förbättringar. Detta bidrar till att vi genom åren byggt på oss en stor kompetens inom konstruktion.

Våra installationslösningar inom kylteknik är skräddarsydda efter din verksamhet och dina önskemål. Vi levererar alltid med ekonomi, hållbarhet och användarperspektiv i fokus. Vår breda kompetens sparar både tid, pengar och miljö och garanterar ett hållbart resultat. Vi är en engagerad , flexibel och ansvarstagande samarbetspartner. Tillsammans väljer vi den projektform som lämpar sig bäst för ditt projekt.

Kundanpassade serviceavtal

Genom regelbunden service och underhåll undviker du tidsödande driftstopp och dyra reparationer på din fastighet, anläggning eller industri. Med våra kundanpassade serviceavtal ökar din trygghet. Vi hjälper dig både med löpande underhåll och akuta åtgärder.

Vi hjälper även till med energioptimering och energibesparande installationer. Vi erbjuder energieffektivisering, energiinventering, energideklaration och åtgärdspaket med funktionsgaranti.

Med hjälp av starka samarbetspartners kan vi erbjuda hela kedjan från energideklarationer och prissatta åtgärdsförslag till totalentreprenader för våra företagskunder samt bostadsrättsföreningar.

Vårt grunderbjudande för energientreprenader är vår Samverkansentreprenad där fem års funktionsgaranti ingår. Utöver det kan vi under vissa förutsättningar lämna garanti för energibesparingen. 

Våra medarbetare är certifierade enligt branschreglerna för Säker Vatteninstallation.