Helhetsansvar för omfattande energieffektivitetsprojekt

Projektet, som tilldelades Assemblin i början av året, ska förutom ökad energieffektivitet även bidra till ett minskat koldioxidavtryck och ett förbättrat inomhusklimat. Tack vare projektet kan Flamingo spara 35–40 % av uppvärmningsenergin och 10–15 % av elenergin per år.

– Projektet minskar utsläppen markant, och samtidigt blir det möjligt att återvinna energi. Åtgärderna i projektet minskar Flamingos koldioxidavtryck med ett belopp som motsvarar cirka 230 jordenruntresor med personbil per år, säger account manager Tytti Juhokas på försäkringsbolaget Varma, som är byggherre.

Omfattande uppdrag med 60 åtgärder

Assemblin genomför projektet som helhetsleverans, och det tekniskt krävande uppdraget innehåller nästan 60 olika energieffektiviserande åtgärder i fastighetens alla tekniska system. Åtgärderna får tekniken att fungera mer ändamålsenligt, och samtidigt förbättras energieffektiviteten. Assemblin har även gett en besparingsgaranti som gäller i uppföljningsfasen.

I projektet utnyttjas bland annat koldioxidvärmepumpar för återvinning av värme från ventilation och avloppsvatten. Det innovativa systemet för värmeåtervinning från avloppsvatten är det första i sitt slag och en av de största i fastighetsbranschen i Finland.

– För tillfället installerar vi systemet för värmeåtervinning med koldioxidvärmepumpar och drar ut kablar för ytterligare sensorer i automationssystemet, berättar projektledare Esa-Pekka Koikkalainen på Assemblin.

Utmaningar klarades tack vare gott samarbete

Han berättar att de största utmaningarna hittills har gällt det faktum att Flamingo har verksamhet dygnet runt och att installationerna är krävande. Alla utmaningar har dock tacklats genom god kommunikation och en stark laganda mellan alla inblandade. Assemblin samarbetar tätt med uppdragsgivaren Varma och Coor, som ansvarar för fastighetsservicen på Flamingo.

 

Om Assemblin Oy (finska)