För dig som gillar grön teknik

Som installationsbolag spelar vi en viktig roll för samhällets utveckling, inte minst i den pågående klimatomställningen. Den uppgiften tar vi på stort allvar.

Med vår ledande teknikkompetens kan vi bidra genom att utforma smarta, energieffektiva och resurssnåla produkter och installationslösningar. Assemblin är den självklara samarbetspartnern för dig som vill investera i gröna tekniska installationer. 

Ledande kompetens inom grön fastighetsteknik 

Assemblin bevakar ständigt utvecklingen på marknaden. Med vår rikstäckande organisation, breda och djupa teknikkompetens kombinerat med livscykelperspektiv och hållbarhetsfokus hjälper vi våra kunder att minska sitt klimatavtryck och förbättra sin miljöprestanda. Under många år har vi utformat smarta och hållbara lösningar inom alla våra teknikområden. Det finns en grön dimension i nästan allt vi gör, men några av våra tjänster och produkter utmärker sig särskilt ur ett miljöperspektiv (se nedan).

Gröna leveranser

Allt fler efterfrågar gröna leveranser, vilket vi välkomnar. Ofta är dessa uppdrag kopplade till ett önskemål om en anpassning av en byggnad till lågenergihus (som passivhus eller nollengergihus) eller en viss miljöstandard, men det kan också vara fristående önskemål om miljövänliga transporter, återvinning, källsortering mm. Vi är öppna för alla diskussioner och kan utforma vår leverans så att de uppfyller de krav som ställs. 

Vi är också mycket stolta över att våra standardleveranser blir allt grönare i takt med att vi själva ställer om vår verksamhet och bilflotta. Med ett uttalat klimatmål och en konkret klimatplan i ryggen arbetar vi sakta men säkert för en grönare leverans och ett mer hållbart samhälle. Läs mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete här

För vi kan. Vi vill. Och vi bryr oss.