Vi kan värmepumpar

Med hjälp av värmepumpar kan vi utvinna värmeenergi som finns lagrad i marken, vattnet eller luften vilket är ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att värma upp eller kyla en byggnad med.

En värmepump är ett hållbart och effektivt sätt att värma eller kyla en byggnad som också innebär att du kan minska din energikostnad med upp till 80 procent jämfört med köpt energi. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning och erbjuder sedan professionell installation och service till värmepumpar som fungerar problemfritt i många år.

Olika typer av värmepumpar

Att tillvarata lagrad solvärme är ett hållbart och effektivt sätt att förse en fastighet med värme, kyla och varmvatten året runt. Värmen fångas in med hjälp av en värmepump som minskar ditt klimatavtryck och minskar din energikostnad. Den enda el du behöver är den som driver själva värmepumpen.

Det finns idag en stor mängd värmepumpar på marknaden. Vi har stor erfarenhet av olika bergvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar, luft-vattenpumpar samt luft-luftvärmepumpar. Vi är märkesoberoende och kan därför föreslå den mest effektiva lösningen för varje byggnad och tillfälle.

Installation av värmepumpar

Det finns idag en stor mängd värmepumpar på marknaden som är anpassade för olika behov. Vi har stor erfarenhet av olika bergvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar, luft-vattenpumpar samt luft-luftvärmepumpar. Våra kvalificerade tekniker hjälper dig att hitta den optimala lösningen för dig och din fastighet. Vi börjar med ett besök på plats, där vi besiktar din fastighet och diskuterar funktionskrav, ekonomi etc. Därefter tar vi fram ett eller flera förslag, som sedan konkretiseras i en offert. När du har godkänt offerten planerar vi in installationen och levererar den nya värmepumpen. Om du har en gammal pump så demonterar vi den och ser till att den återvinns på rätt sätt. Innan vi är klara säkerställer vi att den nya värmepumpen fungerar genom driftstart och funktionskontroll. Efter avslutat arbete överlämnar vi alla försäkringspapper och protokoll. 

Kontinuerlig service för stabil drift

Vi har erfarenhet av de flesta typer av värmepumpar och märken. Oavsett om vi har installerat dem eller inte kan vi erbjuda snabb och trygg service för att säkra maximal driftsäkerhet. Många driftstörningar går att åtgärda genom telefonrådgivning vilket sparar pengar åt dig som kund. 

Kompetens och engagemang

Assemblin är en av Sveriges ledande installationsbolag och har stor kunskap om olika värmesystem och värmepumpar. Vi har verksamhet i hela Sverige och arbetar även i nätverk med handplockade samarbetspartners. Med Assemblin som installations- och servicepartner kan du känna dig trygg. Målsättningen är att du ska få en kostnadseffektiv, miljövänlig och problemfri lösning som håller över tid. Kontakta oss idag!

Kontakta våra experter