Professionell och värdeadderande service

Assemblin har en dedikerad serviceorganisation med kvalificerade och engagerade servicetekniker som brinner för att optimera ditt fastighetsbestånd utifrån dina önskemål och behov. Vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att kunna ta ansvar för drift och service av alla dina tekniska installationer - över hela Sverige.

Alla tekniska system behöver service och underhåll för att fungera effektivt dag ut och dag in. I alla våra uppdrag är vårt mål att i nära samarbete med våra kunder optimera systemen utifrån ett funktionellt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv - på kort och lång sikt. Vi hjälper dig att minimera dina löpande driftkostnader och öka driftsäkerheten och samtidigt ta hänsyn till installationernas och byggnadernas livslängd.

Multidisciplinära eller teknikspecifika serviceavtal - lokalt och nationellt

Assemblin har ett komplett teknikerbjudande och vi åtar oss gärna heltäckande multidisciplinärt serviceuppdrag men erbjuder också tillsyn av enstaka tekniska system. Vi har en rikstäckande organisation vilket innebär att vi kan ta hand om en enstaka byggnad eller hela ditt fastighetsbestånd - regionalt eller nationellt. Läs mer om fördelar med nationella serviceavtal här. 

Kvalitet, kompetens och engagemang är våra främsta konkurrensfördelar

Kvalificerade och erfarna servicetekniker som snabbt kan åtgärda problem är helt avgörande för en kostnadseffektiv och värdeadderande fastighetsdrift. Assemblin särskiljer sig från sina stora konkurrenter genom en teknikorienterad organisation med hög kompetens och erfarenhet från olika fastighetstyper och tekniska system. Våra medarbetare har relevanta utbildningar och fulla behörigheter, och vi arbetar säkert enligt fastlagda rutiner och processer. Samtidigt är vi nyfikna och prövar ständigt nya metoder och lösningar för att ha koll på det senaste. Med Assemblin får du en trygg och innovativ partner som alltid försöker hitta de bästa lösningarna i varje uppdrag - litet som stort.

Genom att vår serviceorganisation jobbar sida vid sida med vår lokala projektverksamhet kan vi också enkelt och kostnadseffektivt hjälpa dig med löpande underhåll, akuta åtgärder och ombyggnationer. Det gäller oavsett om det är vi själva som har installerat de tekniska systemen eller någon annan. I vår entreprenadorganisation finns kvalificerade projektresurser - från kalkylatorer och projektledare till montörer och elektriker. 

Kommunikation och kundbemötande

Ett förtroendefullt och öppet samarbete som präglas av lyhördhet och flexibilitet är nyckeln till framgång i alla serviceuppdrag. Tydliga målsättningar, gemensamt formulerade nyckeltal, en strukturerad uppföljning och ett öppet kommunikationsklimat är grundläggande förutsättningar för att lyckas. Assemblin har flera lösningar för uppföljning beroende på uppdragets storlek, till exempel en app som är kopplad till en digital kundportal. 

Det är också viktigt att ta hänsyn till att mycket av vårt servicearbete utförs på arbetsplatser eller i människors hem. I våra serviceuppdrag ser vi oss som företrädare för våra beställare, och vi vet att ett bra bemötande i mötet med servicebrukaren är lika viktigt som kvaliteten på de tjänster vi utför. Vi har därför särskilda utbildningar och servicekoncept i vår serviceverksamhet. Genom regelbundna kundundersökningar och/eller pulsmätningar kan vi löpande följa upp och ständigt förbättra kundupplevelsen. Indikatorer som vi ofta får högt betyg i är vår höga tillgänglighet, flexibilitet och att vi är enkla att få kontakt med. 

Smarta energilösningar 

Energioptimering är en viktig del av vårt servicepaket, eftersom det påverkar både din miljöpåverkan och din driftsekonomi. Vi kan tipsa om kloka energilösningar för bostaden, fastigheten eller verksamheten. Hur stora insatser det handlar om varierar beroende på objektet. Vi finns alltid till hands för att erbjuda en energianalys, som sedan följs av åtgärdsförslag. Efter utfört arbete gör vi en uppföljning för att försäkra oss om att vi nått de uppsatta målen. 

Mer information och kontakt

Nedan ser du vad vi kan erbjuda olika kundkategorier. Om du vill komma i kontakt med vår lokala serviceverksamhet på någon ort så klicka på kontaktlänken nedan. 

Kontakta våra experter

Du kan också läsa mer om service inom specifika teknikområden här: