Service ger säkerhet

Med vårt kundanpassade serviceavtal kan du känna dig trygg. Vi erbjuder hela paletten av teknikområden, men du väljer själv vad du har behov av. Verkar du i hela landet kan vi dessutom erbjuda ett rikstäckande serviceavtal.

En installation behöver service och underhåll för att fungera dag ut och dag in. Därför sträcker sig vårt engagemang alltid längre än till avslutat projekt. Som kund hos oss blir du erbjuden ett komplett serviceutbud. Beroende på dina behov kan vi avtala de olika delarna var för sig eller sätta ihop dem till ett lämpligt paket.

Känn dig trygg med vår service

Med regelbunden service kan du sänka dina energikostnader och undvika tidsödande driftstopp och dyra reparationer på din fastighet, anläggning eller industri. Dessutom säkerställer vi att du lever upp till lagar och förordningar. Vi hjälper dig med löpande underhåll, akuta åtgärder och ombyggnationer. Det gäller både på installationer vi själva utfört eller på installationer du köpt genom en annan leverantör.

Du kan lita på att vi har all specialistkompetens som krävs inom alla av våra teknikområden. Våra servicetekniker har lång erfarenhet, bred kompetens och har erforderliga certifikat. Vi har en hög tillgänglighet och är enkla att få kontakt med. 

Smarta energilösningar 

Energioptimering är en viktig del av vårt servicepaket, eftersom det påverkar både din miljöpåverkan och din driftsekonomi. Vi kan tipsa om kloka energilösningar för bostaden, fastigheten eller verksamheten. Hur stora insatser det handlar om varierar beroende på objektet. Vi finns alltid till hands för att erbjuda en energianalys, som sedan följs av åtgärdsförslag. Efter utfört arbete gör vi en uppföljning för att försäkra oss om att vi nått de uppsatta målen. 

Beprövade lösningar för alla kunder

Nedan ser du vad vi kan erbjuda olika kundkategorier.