Våra certifikat

Våra uppdragsgivare ställer höga krav på kvalitet och hållbarhet. Assemblins verksamhet uppfyller kraven inom en rad auktoriseringar och certifieringar.

Kvalitet enligt ISO 9001

Assemblins leveranser ska utföras effektivt, kontrollerat och vara av god kvalitet. Som stöd i allt arbete finns verktyg, instruktioner, mallar och riktlinjer samlat i affärsområdenas ledningssystem. Allt arbete inom Assemblin drivs i linje med kraven i den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001, och 65 procent av verksamheten (Assemblin El, del av Assemblin VS och Assemblin Norge) har valt att formellt ansluta sig till denna certifiering. 

Miljö enligt ISO 14001

Assemblin bedriver ett kvalitativt och systematiskt miljöarbete i enlighet med kraven i den internationella miljöstandarden ISO 14001, och affärsområdena Assemblin El, del av Assemblin VS samt Assemblin Norge, som tillsammans motsvarar 65 procent av koncernens omsättning, har också valt att ansluta sig genom en formell certifiering.

Arbetsmiljö enligt ISO 45001 

Även arbetsmiljöarbete är en viktig fråga för Assemblin, som fokuserar mycket på säkerhetsfrågor i hela verksamheten. Affärsområdena Assemblin Norge och del av Assemblin VS är certifierade enligt den internationella arbetsmiljöstandarden ISO 45001.

Ladda ner Assemblin VS ISO-certifikat här samt KMA-policy här. Ladda ner Assemblin El:s ISO-certifikat här

Svetsande verksamhet enligt ISO 3834-2

Verksamheten i Assemblin VS och Assemblin Norge är också certifierad enligt ISO 3834-2.

Branschspecifika certifieringar och miljöstandarder

I bygg- och installationsbranschen finns flera system för att minska energi- och miljöbelastningen från produkter som installeras, till exempel BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningar. Assemblin har god kännedom om kraven i dessa system, och även dokumenterad erfarenhet av certifieringssystem för byggnader som till exempel Breeeam, Lead, Svanen, Miljöbyggnad och EU Green Building.

Lokala och personliga certifikat

Utöver detta har Assemblin självklart de behörigheter och auktorisationer som krävs för att kunna utföra sitt arbete tryggt och säkert. Genom ett väl utvecklat utbildningssystem säkerställs löpande att medarbetarna får den kunskap och kompetens som krävs.