Våra certifikat

Våra uppdragsgivare ställer höga krav på kvalitet och hållbarhet. Assemblins verksamhet uppfyller kraven inom en rad auktoriseringar och certifieringar.

Kvalitet enligt ISO 9001

Assemblins leveranser ska utföras effektivt, kontrollerat och vara av god kvalitet. Som stöd i allt arbete finns verktyg, instruktioner, mallar och riktlinjer samlat i affärsområdenas ledningssystem. 

Per den 31 december 2022 var certifieringsgraden för kvalitet 46 procent för koncernen (86 procent för Assemblin El, 76 procent för Assemblin Norge och 17 procent för Assemblin VS).

Miljö enligt ISO 14001

Assemblin bedriver ett kvalitativt och systematiskt miljöarbete i enlighet med kraven i den internationella miljöstandarden ISO 14001.

Per den 31 december 2022 var certifieringsgraden för miljö 46 procent för koncernen (86 procent för Assemblin El, 76 procent för Assemblin Norge och 17 procent för Assemblin VS).

Arbetsmiljö enligt ISO 45001 

Även arbetsmiljöarbete är en viktig fråga för Assemblin, som fokuserar mycket på säkerhetsfrågor och bedriver ett strukturerat arbetsmiljöarbete i hela verksamheten.

Per den 31 december 2022 var certifieringsgraden för arbetsmiljö 16 procent för koncernen (1 procent för Assemblin El, 76 procent för Assemblin Norge och 17 procent för Assemblin VS).

Ladda ner Assemblin VS KMA-policy här

Samverkan enligt ISO 44001

Assemblin har stor erfarenhet av olika samverkans-/partneringprojekt, och en mindre del av Assemblin VS verksamhet är också certifierad enligt ISO 44001.

Säkerhet och larm

Inom säkerhetsområdet har vi alla de behörigheter och certifikat som krävs för att kunna installera inbrottslarm, utrymningslarm, brandlarm och kamerabevakning/CCTV. Läs mer om våra certifikat här. 

Svetsande verksamhet enligt ISO 3834-2

Verksamheten i Assemblin VS och Assemblin Norge är också certifierad enligt ISO 3834-2.

Branschspecifika certifieringar och miljöstandarder

I bygg- och installationsbranschen finns flera system för att minska energi- och miljöbelastningen från produkter som installeras, till exempel BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningar. Assemblin har god kännedom om kraven i dessa system, och även dokumenterad erfarenhet av certifieringssystem för byggnader som till exempel Breeeam, Lead, Svanen, Miljöbyggnad och EU Green Building.

Lokala och personliga certifikat

Utöver detta har Assemblin självklart de behörigheter och auktorisationer som krävs för att kunna utföra sitt arbete tryggt och säkert. Genom ett väl utvecklat utbildningssystem säkerställs löpande att medarbetarna får den kunskap och kompetens som krävs.