Lönsamma energiåtgärder i hotell

Hotellutrymmen har ofta en mycket ojämn beläggning. Med smart styrning kan värme, belysning och ventilation automatiskt anpassas till dessa variationer, vilket minskar energibehovet.

Rätt åtgärder med stor utväxling

Assemblin har lång erfarenhet av att utforma tekniska system i hotellfastigheter. Med marknadsledande lösningar för smart fastighetsstyrning/BMS och installationer kopplade till förnybar energi kan vi minska hotellets driftkostnader - utan att försämra hotellgästernas komfort och upplevelse. 

Vanliga energiåtgärder i hotellfastigheter

  • Effektiv värmecentral och effektbegränsningar
  • Injustering uppvärmning inklusive säkerställa att det inte är för varmt
  • Värmeåtervinning på avloppen
  • Värmeåtervinning från interna värmekällor
  • Solfångare för varmvatten
  • Frånluftsvärmeåtervinning generellt
  • Närvarostyrning för rumsreglering
  • Styrning av ventilation och värme
  • Övergripande styrning av alla tekniska system
  • Energismart belysning