Säkerhet kommer alltid först

Våra medarbetare ska komma hem i gott skick efter en dag på jobbet. Samtidigt är många av våra arbetsplatser farliga miljöer. Därför är frågor som arbetsmiljö, hälsa och säkerhet extra viktiga för oss.

Säkerhetsarbete på riktigt

Vi har en tydlig nollvision när det gäller olyckor på arbetsplatser – ingen ska komma till skada under arbetstid. Kort sagt: Vi arbetar säkert - eller inte alls. 

För att vi ska kunna nå vår nollvision försöker vi hela tiden förbättra vårt säkerhetsarbete. Exempel på aktiviteter som genomförs i varje affärsområde är löpande riskinventeringar, riskanalyser samt gedigna utbildningsprogram. Vi genomför också årligen särskilda säkerhetskampanjer kring viktiga säkerhetsteman i hela verksamheten. Från och med 2019 har vi dessutom en miniminivå för personlig skyddsutrustning som gäller för alla medarbetare. 

Den självklara utgångspunkten är att våra medarbetare ska ha rätt kompetens, behörighet och utrustning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter tryggt och säkert. 

Säkerhet - en branschfråga

För att visa att vi menar allvar med vad vi säger är vi också en av initiativtagarna till det svenska branschinitiativet ”Samverkan för noll olyckor i byggbranschen” och kampanjen "Håll nollan".

Läs mer om Håll nollan

Friskvårdsarbete

Att våra medarbetare mår bra tjänar både vi och de på. På Assemblin görs flera hälsofrämjande initiativ, men de sker på lokal nivå och skiljer sig därför åt från arbetsplats till arbetsplats. Exempel på aktiviteter är stegtävlingar, deltagande i gemensamma motionslopp, interna kampanjer och subventionerade motionskort. Alla våra medarbetare erbjuds också regelbundna hälsoundersökningar. Vi följer sjukfrånvarostatistiken noga, och arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron – i synnerhet långtidsjukfrånvaron.