Energieffektiva elsystem och grön elteknik

Assemblin El kan hjälpa dig att trimma dina befintliga fastighetssystem men har också koll på den nya och moderna eltekniken. Vi har hög kompetens inom grön teknik och marknadsledande koncept för exempelvis solcellsinstallation och elbilsladdning.

Investera i ny grön teknik och smart styrning

Den senaste tidens höga elpriser har inneburit att avskrivningstiden för grön teknik har förkortats avsevärt. Assemblins elverksamhet har marknadsledande kompetens när det gäller el kopplat till solpaneler vilket drastiskt minskar ditt behov av köpt el. Genom att koppla dessa system till smarta lösningar för styrning som automatiskt anpassar belysningen i en byggnad till standardrekommendationerna och till de som vistas där kan du ytterligare optimera din energianvändning. 

Så sänker vi kostnaden för din elförbrukning

Det finns mycket du kan göra för att minska dina elkostnader. Här kan du läsa mer om de vanligaste energieffektiviseringsåtgärderna som Assemblin El kan bidra till:

 • Solpaneler
  Energi genom solpaneler kan ersätta eller komplettera delar av din köpta el. Utvecklingen inom solceller har gått fort vilket gynnat prisnivåerna. I och med de höga energipriserna är detta en investering som återbetalar sig inom några år. Assemblin är märkesberoende och kan hjälpa dig att utforma den bästa lösningen anpassad till din fastighet. Vi kan åta oss mer komplicerade uppdrag för stora fastigheter, men också enklare installationer på villor och egna hem genom vårt eget solcellskoncept Assemblin Solar. Läs mer om Assemblin Charge här. 
 • Energilagring
  I och med att elpriset varierar över dygnet finns mycket pengar att tjäna om en anläggning med egen elproduktion (exempelvis solpaneler) kopplas till ett elbatteri, som lagrar energi på dagen då elpriset är lågt för att nyttja elen när elpriset är högt. Assemblin har koll på utvecklingen.
 • LED-konvertering
  Att byta från konventionell belysning (t ex lysrör T5 eller T8) till LED-belysning gör stor skillnad på energiförbrukningen. Inom EU kommer all tillverkning och import av lysrör upphöra under 2023 eftersom de innehåller kvicksilver. Vi hjälper dig att fasa ut dessa lysrör och installera ny, energieffektiv armatur. 
 • Sensorstyd belsyning
  Med sensorstyrning av beslysningen säkerställs att belysningen automatiskt anpassas till byggnadens nyttjande. I vissa anläggningar kan mycket energi sparas genom smart sensorstyrning. Vi har koll på tekniken.
 • Fasbalansering
  Elektrifieringeni samhället ökar belastningen på nätet och risken för effektbrist. Med fasbalansering kontrolleras att eluttaget fördelas jämnt mellan faserna och jämnas ut vid behov, vilket minskar avgiften till energibolagen eftersom man betalar för det största uttaget. 
 • Elbilsladdning
  Assemblin har marknadens smartaste laddkoncept för elbilar, Assemblin Charge. Konceptet är skalbart och passar lika bra för hemmabilsladdning som för företag med stora bilflottor och behov av en smart betal- och administrationslösning. Läs mer om Assemblin Charge här. 
 • Optimerade motordrifter
  Gamla elmotorer är ofta ineffektiva och i många fall överdimensionerade. Det finns stor potential för energibesparing genom att byta eller att varvtalsstyra dessa.
 • Serviceavtal
  Löpande tillsyn av en professionell aktör gör din anläggning driftsäkrare och mer energieffektiv samtidigt som livslängden på de tekniska systemen förlängs. Vi har en dedikerad serviceverksamhet som ger din fastighet den uppmärksamhet den förtjänar. Läs mer om vår dedikerade serviceorganisation här. 

Multiteknisk kompetens ger helhetsperspektiv

Assemblin är ett av marknadens ledande installationsbolag. Vi har hög kompetens inom alla teknikområden, vilket gör att vi har god förståelse för hur de fastighetstekniska systemen samverkar. Vi brinner för att hitta den optimala lösningen i varje uppdrag, litet som stort, och kan hälpa dig med de svåra investeringsbesluten. Om du är nyfiken på vad vi kan erbjuda tvärs över våra teknikområden så läs mer om Assemblins multitekniska energieffektiviseringskompetens nedan.

Heltäckande energiåtgärder