Kvalificerad expertis inom sprinklersystem

Assemblin erbjuder utformning, installation och efterföljande service av moderna och väl fungerande sprinklerlösningar anpassade till din verksamhet.

Trygga sprinklersystem för alla typer av byggnader

Ett väl utformat sprinklersystem släcker begynnande bränder eller håller dem i schack till dess brandkåren kommer. Genom automatiska kopplingar till larmsystem får du ett effektivt och komplett skydd för såväl liv som tillgångar om olyckan är framme.

Assemblin är en av de ledande aktörerna inom sprinklerteknik. Vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för alla typer av byggnader – från mindre bostäder och lokaler till stora industrianläggningar, sjukhus, arenor och lagerutrymmen. Vi ser till att ditt sprinklersystem är anpassat till dina behov och följer krav från regelverk och försäkringsbolag.

Vi har expertis inom exempelvis:

  • Projektering, konstruktion och dokumentation
  • Total- och utförandeentreprenader
  • Om- och tillbyggnader av befintliga anläggningar
  • Systematiskt underhåll och funktionsprov
  • Uppdatering av dokumentation

Rutinerade medarbetare och certifierad verksamhet

Våra rutinerade sprinklertekniker vidareutbildar sig kontinuerligt för att alltid känna till nya normer, regler, material och tekniker inom sprinkler. Vi är certifierade av SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB), och bygger och konstruerar anläggningar enligt de svenska/europeiska normerna SBF SS-EN 12845 eller de amerikanska standarderna enligt NFPA eller FM Global. 

Konstruktion och installation av skräddarsydda sprinklersystem

Assemblin har kapacitet att utforma och installera moderna sprinklersystem skräddarsydda för dina behov och lokaler. Vi är märkesoberoende och har god kunskap om de vanligaste systemen på marknaden. Vi har egna konstruktörer som har erfarenhet av att arbeta med allt från komplexa anläggningar med särskilda behov till mindre omfattande konstruktioner - från kontor, sjukhus, garage, tunnlar, köpcentrum, industrier, lagerlokaler och äldreboenden. 

I installationsfasen arbetar vi systematiskt med fokus på kvalitet och säkerhet. I många fall behöver vi anpassa oss till annan pågående verksamhet i fastigheten, i synnerhet vid nybyggnationer. Genom en öppen dialog med beställare och andra aktörer samt god planering kan vi säkerställa en effektiv installation, vilket spar tid och pengar för våra kunder. 

Professionell service och underhåll av sprinklersystem 

Assemblin kan även erbjuda konkurrenskraftiga serviceavtal för ditt sprinklersystem - oavsett om vi har installerat sprinklersystemet eller inte. Vi ser regelbundet över ditt sprinklersystem och utför tester för att du ska känna dig trygg.

Ett serviceavtal garanterar hög driftsäkerhet och säkerställer att ditt system fortsätter att fungera som det ska och utlöses utan problem om det värsta skulle hända. Vanliga förfrågningar som vi kan hjälpa till med är:

  • Anpassa sprinkleranläggningen till nya hyresgäster
  • Uppdatera dokumentation
  • Utbilda fastighetstekniker på egen sprinkleranläggning
  • Utföra systematiskt underhåll och systemprover
  • Säkerställa funktion och dokumentation 

Mer information och kontakt

Tack vare Assemblins kompletta erbjudande kan vi ta ett samordningsansvar för alla fastighetstekniska system. Det blir kostnadseffektivt och tryggt för dig som beställare, samtidigt som du bara behöver en kontakt för alla installationer.

Det är mycket vanligt att vi får ett helhetsansvar för sprinkler- och VS-systemen i kombination med de andra säkerhetssystemen. Läs mer om vårt säkerhetserbjudande här, och mer om vårt VS-erbjudande här. Kontaktuppgifter till våra experter och några spännande referensuppdrag hittar du längre ner på sidan.