Kvalificerad expertis inom sprinklersystem

Assemblin erbjuder utformning, installation och efterföljande service av moderna och väl fungerande sprinklerlösningar anpassade till förutsättningarna i din verksamhet.

Vi har expertis inom:

  • Projektering, konstruktion och dokumentation
  • Total- och utförandeentreprenader
  • Om- och tillbyggnader av befintliga anläggningar
  • Systematiskt underhåll och funktionsprov
  • Uppdatering av dokumentation

Vi ser till att ditt sprinklersystem är anpassat till dina behov och följer krav från regelverk och försäkringsbolag. Våra medarbetare vidareutbildar sig kontinuerligt för att alltid känna till nya normer, regler, material och tekniker inom sprinkler.

Vi bygger och konstruerar anläggningar enligt de svenska/europeiska normerna SBF SS-EN 12845 eller de amerikanska standarderna enligt NFPA eller FM Global. 

Vi är certifierade av SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB).

Konstruktion och installation av skräddarsydda sprinklersystem

Assemblin har kapacitet att utforma och installera moderna sprinklersystem i olika typer av byggnader. Vi utformar sprinklerlösningar skräddarsydda för dina behov och lokaler. Vi har egna konstruktörer som har erfarenhet av att arbeta med allt från komplexa anläggningar med särskilda behov till mindre omfattande konstruktioner - från kontor, sjukhus, garage, tunnlar, köpcentrum, industrier, lagerlokaler och äldreboenden. 

I installationsfasen arbetar vi systematiskt med fokus på kvalitet och säkerhet. I många fall behöver vi anpassa oss till annan pågående verksamhet i fastigheten, i synnerhet vid nybyggnationer. Genom en öppen dialog med såväl beställare som andra aktörer samt en god planering kan vi säkerställa en effektiv installation, vilket spar tid och pengar för våra kunder. 

Professoinell sprinklerservice

Assemblin kan även erbjuda konkurrenskraftiga serviceavtal för ditt sprinklersystem - oavsett om vi har installerat sprinklersystemet eller inte. Då ser vi regelbundet över ditt sprinklersystem för att du ska känna dig trygg. Ett serviceavtal garanterar hög driftsäkerhet och säkerställer att ditt system fortsätter att fungera som det ska och utlöses utan problem om det värsta skulle hända.

Kontakta oss om du exempelvis behöver:

  • Anpassa sprinkleranläggningen till nya hyresgäster
  • Uppdatera dokumentation
  • Utbilda anläggningsskötare
  • Utföra systematiskt underhåll och systemprover
  • Säkerställa funktion och dokumentation