Ledande aktör inom sprinkler

Vi hjälper dig med sprinkler i alla typer av fastigheter och projekt, såsom sjukhus, garage, tunnlar, köpcentrum, industrier, lagerlokaler och äldreboenden.

Vi har expertis inom:

  • Projektering, konstruktion och dokumentation
  • Total- och utförandeentreprenader
  • Om- och tillbyggnader av befintliga anläggningar
  • Systematiskt underhåll och funktionsprov
  • Uppdatering av dokumentation

Vi ser till att ditt sprinklersystem är anpassat till dina behov och följer krav från regelverk och försäkringsbolag. Våra medarbetare vidareutbildar sig kontinuerligt för att alltid känna till nya normer, regler, material och tekniker inom sprinkler.

Vi bygger och konstruerar anläggningar enligt de svenska/europeiska normerna SBF SS-EN 12845 eller de amerikanska standarderna enligt NFPA eller FM Global. 

Vi är certifierade av SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB).

Skräddarsydda lösningar för sprinkler

Inom konstruktion har vi erfarenhet av att arbeta med allt från komplexa anläggningar till mindre omfattande konstruktioner. Vi har lång erfarenhet av krav på kvalitet och ständiga förbättringar. Detta bidrar till att vi genom åren byggt på oss en stor kompetens inom konstruktion.

Våra installationslösningar inom sprinkler är skräddarsydda efter dina behov. Vi levererar alltid med ekonomi och hållbarhet i fokus. Vår breda kompetens sparar både tid, pengar och miljö och garanterar ett hållbart resultat. 

Service av sprinklersystem

Vi erbjuder dig naturligtvis service av ditt sprinklersystem och du kan även teckna serviceavtal. Då ser vi regelbundet över ditt sprinklersystem för att du ska känna dig trygg. Ett serviceavtal garanterar högsta driftsäkerhet, oavsett vem som installerat anläggningen. Vi säkerställer att ditt system fortsätter att fungera som det ska och utlöses utan problem om det värsta skulle hända.

Kontakta oss om du exempelvis behöver:

  • Anpassa sprinkleranläggningen till nya hyresgäster
  • Uppdatera dokumentation
  • Utbilda anläggningsskötare
  • Utföra systematiskt underhåll och systemprover
  • Säkerställa funktion och dokumentation