Assemblin Norge

Inom Assemblin AS finns kompetens främst inom el, värme och sanitet samt automation. Verksamheten är uppdelad i en projektverksamhet och en serviceverksamhet.

Organisationsnummer
  • 943623341

Ledningsgrupp