Assemblin Norge

Inom Assemblin Norge finns kompetens främst inom el, värme och sanitet samt automation. Verksamheten är uppdelad i en projektverksamhet och en serviceverksamhet.

Ledningsgrupp