Lagring och optimering av el

Att tillvarata och lagra överskottsel i kombination med ett smart fasbalanseringssystem ger ett optimalt nyttjande av egenproducerad el.

Detta är ett område som växer snabbt och som från och med 2021 subventioneras via den statliga skattereduktionen på grön teknik. Vi kan hjälpa dig med utformning och installation av smart teknik som maximerar nyttan av din solcellsanläggning.

Intresset för egenproducerad el, framför allt med hjälp av solceller, har ökat kraftigt. Som en följd av detta efterfrågas också möjligheter att genom småskaliga nätanslutna energilager för el kunna lagra den el som ibland inte används och att styra elanvändningen genom fasbalanserare. Assemblin hjälper dig att kombinera solpaneler från olika fabrikat med rätt teknologi och produkter som ger stor flexibilitet och hög säkerhet.

Lagring av solel med hjälp av solbatterier

Det vanligaste sättet att lagra lokalt producerad överskottsel är i batterier. Det är idag relativt enkelt att koppla ett batteri till en solcellsanläggning. Kostnaden för ett solcellsbatteri är för närvarande relativt hög, men utvecklingen går oerhört snabbt och batteripriserna sjunker. Vi har nu kommit till ett läge där priserna efter statliga subventioner börjar bli riktigt attraktiva.

I Sverige används kombinationen av solceller och batterier främst för att lagra el som genereras dagtid när solen skiner till kvällen under perioden mars – november.

Assemblin bevakar ständigt utvecklingen och har kontakt med de flesta större batteritillverkarna. Vi är märkesoberoende vilket säkerställer att vi kan föreslå den bästa lösningen i varje uppdrag.

Fasbalanserare optimerar flödet

Assemblin kan ta ett helhetsgrepp kring ditt elsystem och optimera flödet med hjälp av fasbalansering. Genom installation av ett modulärt system med fasbalanserare kan vi minimera dina elnätskostnader, optimera solenergi, styra energilagringen och möjliggöra 100% utnyttjande av huvudsäkringarna. Tack vare likströmsnätet kan det enkelt expanderas med nya och olika teknologier oberoende av fabrikat.

Kontakta våra experter

Komplettera dina solceller med solellagring

För att tillvarata det elöverskott som ibland uppstår i en solcellsanläggning kan du optimera din solelsproduktion med ellagring. Assemblin kan också hjälpa dig med installation av solcellsbatterier.

Läs mer om solceller