Våra kundsegment

Våra kunder finns i en mängd olika segment och branscher. Byggbolag, fastighetsägare och -förvaltare, industri och energibolag och offentlig sektor tillhör några av de viktigaste kundsegmenten. Vilket tillhör du?