Vision och strategi

Assemblin är ett ungt bolag med höga ambitioner, men med lång historia och stor erfarenhet. Se filmen om vår vision och våra värderingar.

Vår plattform

Affärsidé

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för byggnader.

Mission

Med luft, energi och vatten får vi byggnader att fungera och människor att trivas.

Vision

Smarta och hållbara installationer. För människor, av människor.

Vår värdegrund

Vi kan

Med rätt kompetens, erfarenhet och utrustning utför vi vårt jobb med stolthet. På så vis bidrar vi alla till att göra våra kunder nöjda.

Vi vill

Engagemang och nyfikenhet driver oss framåt. Genom att ständigt utveckla oss själva och vår verksamhet skapar vi smarta och hållbara installationer för våra kunder.

Vi bryr oss

Tillsammans utför vi vårt jobb med stor respekt för varandra och våra kunder. Vi tar också ansvar för miljön och samhället omkring oss.

Mål och strategi

Långsiktigt värdeskapande

Assemblin vill vara Nordens bästa installationsbolag. Utgångspunkten är att vi ska vara ansvarsfulla och värdeskapande i förhållande till alla våra viktigaste intressenter, men också i förhållande till samhället i stort.

Läs mer

Strategier för framgång

Assemblins vision och övergripande ambitioner ligger till grund för bolagets strategier inom områden som uppfattas som särskilt viktiga för att säkerställa fortsatt framgång.

Läs mer

Våra strategiska fokusområden

Medarbetare

Vi ska vara branschens bästa och mest ansvarstagande arbetsgivare för branschens mest kompetent och engagerade medarbetare. Det ska vi åstadkomma genom ett tydlig fokus på utvecklingsmöjligheter, hälsa och säkerhet och ökad mångfald.

Marknad

Vi ska vara marknadens mest värdeadderande och ansvarstagande installationsbolag med ett komplett och innovativt erbjudande både inom entreprenad- och serviceuppdrag. Vår målsättning är att vara marknadsledande på strategiska orter i Sverige, Finland och Norge.

Effektivitet

Vi har ett starkt fokus på operationell effektivitet och god kostnadskontroll med hjälp av moderna och ändamålsenliga digitala verktyg. Vi arbetar strukturerat enligt tydliga processer, och är också bra på att tillvarata stordriftsfördelar inom inköp.

Det är insidan som räknas

Det här är Sigge. Störtskön jycke. Har hjärta och personlighet så det räcker och blir över. Vilket är det viktigaste. Detsamma gäller fastigheter. Vackra fasader i all ära. Det är på insidan livet händer.

Vår historia

Assemblin är en del av den svenska installationsbranschens historia. Kulturer, kompetenser och människor från en rad framgångsrika företag har vävts samman till det som idag är Assemblin.

Läs mer om vår bakgrund

Kontakta oss

Ett kort mejl är första steget mot lösningen du söker. Annars går det lika bra att ringa.