Vision och strategi

Assemblin är ett ungt bolag med höga ambitioner, men med lång historia och stor erfarenhet. Se filmen om vår identitet genom att klicka på knappen.

Vår vision

Smarta och hållbara installationer. Av människor, för människor.

Vår värdegrund

Vi kan

Med rätt kompetens, erfarenhet och utrustning utför vi vårt jobb med stolthet. På så vis bidrar vi alla till att göra våra kunder nöjda.

Vi vill

Engagemang och nyfikenhet driver oss framåt. Genom att ständigt utveckla oss själva och vår verksamhet skapar vi smarta och hållbara installationer för våra kunder.

Vi bryr oss

Tillsammans utför vi vårt jobb med stor respekt för varandra och våra kunder. Vi tar också ansvar för miljön och samhället omkring oss.

Affärsmodell

Kundnära och kontrollerad verksamhet

Vi ska

Möta våra kunders krav, bli branschens mest lönsamma företag, vara kostnadseffektiva, ta tydligt ansvar internt och gentemot kund, och undvika risker genom att avstå från uppdrag där vi inte har tillräcklig bemanning med erfarna medarbetare eller där vi inte får betalt för risker eller där risken inte är kalkylerbar.

Hur vi arbetar

Våra kärnvärden, vilka stödjer vår vision, utgör grunden för vår kultur och identitet. Detta innebär att vi gör goda affärer med kompetenta medarbetare i en konkurrenskraftig organisation som vi är stolta över och tycker att det är roligt att arbeta i.