Vision och strategi

Assemblin är ett ungt bolag med höga ambitioner, men med lång historia och stor erfarenhet. Se filmen om vår vision och våra värderingar.

Vår vision

Smarta och hållbara installationer. Av människor, för människor.

Vår värdegrund

Vi kan

Med rätt kompetens, erfarenhet och utrustning utför vi vårt jobb med stolthet. På så vis bidrar vi alla till att göra våra kunder nöjda.

Vi vill

Engagemang och nyfikenhet driver oss framåt. Genom att ständigt utveckla oss själva och vår verksamhet skapar vi smarta och hållbara installationer för våra kunder.

Vi bryr oss

Tillsammans utför vi vårt jobb med stor respekt för varandra och våra kunder. Vi tar också ansvar för miljön och samhället omkring oss.

Våra strategiska fokusområden

Medarbetare

Vi ska vara branschens bästa och mest ansvarstagande arbetsgivare för branschens mest kompetent och engagerade medarbetare. Det ska vi åstadkomma genom ett tydlig fokus på utvecklingsmöjligheter, hälsa och säkerhet och ökad mångfald.

Marknad

Vi ska vara marknadens mest värdeadderande och ansvarstagande installationsbolag med ett komplett och innovativt erbjudande både inom entreprenad- och serviceuppdrag. Vår målsättning är att vara marknadsledande på strategiska orter i Sverige, Finland och Norge.

Effektivitet

Vi har ett starkt fokus på operationell effektivitet och god kostnadskontroll med hjälp av moderna och ändamålsenliga digitala verktyg. Vi arbetar strukturerat enligt tydliga processer, och är också bra på att tillvarata stordriftsfördelar inom inköp.

Affärsmodell

En kundnära men kontrollerad verksamhet

Vad vi vill uppnå

Vi ska möta våra kunders krav, bli branschens mest lönsamma företag, vara kostnadseffektiva, ta tydligt ansvar internt och gentemot kund och undvika risker genom att avstå från uppdrag där vi inte har tillräcklig bemanning med erfarna medarbetare eller där vi inte får betalt för risker eller där risken inte är kalkylerbar.

Hur vi arbetar

Vi har en decentraliserad verksamhet med den lokala filialen som utgångspunkt, men en gemensam kultur och identitet som utgår från våra värderingar och vår uppförandekod. Det innebär att vi gör lokala affärer och att vi har kompetenta medarbetare i en sund organisation som vi är stolta över och tycker att det är roligt att arbeta i.

Det är insidan som räknas

Det här är Sigge. Störtskön jycke. Har hjärta och personlighet så det räcker och blir över. Vilket är det viktigaste. Detsamma gäller fastigheter. Vackra fasader i all ära. Det är på insidan livet händer.

Vår historia

Assemblin är en del av den svenska installationsbranschens historia. Kulturer, kompetenser och människor från en rad framgångsrika företag har vävts samman till det som idag är Assemblin.

Läs mer om vår bakgrund

Kontakta oss

Ett kort mejl är första steget mot lösningen du söker. Annars går det lika bra att ringa.