Vision och strategi

Assemblin är ett ungt bolag med höga ambitioner, men med lång historia och stor erfarenhet.

Vår vision

Vår vision är att bli det ledande nordiska installations- och serviceföretaget och våra kunders förstahandsval genom att leverera de mest effektiva lösningarna utformade av branschens bästa medarbetare. 

Vi ska nå visionen genom

 • Branschens högsta lönsamhet
 • Hög kvalitet
 • Serviceanda och pålitlighet
 • Tekniskt ledarskap
 • Effektivitet och professionalism i genomförandet
 • Ökad andel totalåtaganden och högre serviceandel
Affärsmodell

Kundnära och kontrollerad verksamhet

Vi ska

Möta våra kunders krav, bli branschens mest lönsamma företag, vara kostnadseffektiva, ta tydligt ansvar internt och gentemot kund, och undvika risker genom att avstå från uppdrag där vi inte har tillräcklig bemanning med erfarna medarbetare eller där vi inte får betalt för risker eller där risken inte är kalkylerbar.

Hur vi arbetar

Våra kärnvärden, vilka stödjer vår vision, utgör grunden för vår kultur och identitet. Detta innebär att vi gör goda affärer med kompetenta medarbetare i en konkurrenskraftig organisation som vi är stolta över och tycker att det är roligt att arbeta i.

Våra kärnvärden

En sund kultur

Assemblins kultur bygger på följande kärnvärden:

 • Affärsmässighet – tydligt ansvar för ekonomin.
 • Enkelhet – enhetligt och okomplicerat agerande.
 • Kompetens – kunskap, vilja och förmåga.
 • Pålitlighet och gott uppträdande.

Kärnvärdena utgår från principerna:

 • En koncern – en kultur.
 • Lika behov – lika lösning.