Om oss

Stora ambitioner.
Utmärkta leveranser.
Kombinerat.

Imtech har ett nytt namn.
Assemblin.

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är mer än 7 miljarder kronor och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. För dig.

Se filmen om Assemblin

Hållbarhet

Arbetsmiljö

Assemblin ska ha säker arbetsmiljö och löpande driva frågor för att utveckla arbetsmiljön både ur fysiskt och psykosocialt perspektiv. All verksamhet ska följa Assemblins arbetsmiljö- och miljöpolicy.

Miljö

Assemblin ska ta stor miljöhänsyn i all sin verksamhet. Vi ska utveckla vår kompetens att se till miljö- och klimateffekter i all vår verksamhet och för våra kunders räkning. Det innefattar bland annat kompetens att hitta lösningar som är miljö- och klimateffektiva ur ett livscykelperspektiv.

Jämställdhet

Samhällsutvecklingen leder mot ökad kulturell, social och religiös mångfald. Assemblin strävar efter att ständigt förbättras, vilket inte minst ska avspeglas i våra rekryteringar.

Organisation

Assemblins verksamhet drivs av teknik- och installationsbolag i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten i Assemblin är decentraliserad och hålls samman genom en gemensam ledning, gemensamma supportfunktioner och gemensamma arbetssätt.

Assemblin ska möta kundens organisation med tillräcklig kunskap och erfarenhet. Rapportering och dokumentation enligt kontrakt ska skötas med hög kvalitet. Koncernens organisation utgår från avdelningsnivå. Översyn och revidering av organisationen görs vid behov, dock minst en gång per år.

Vår strategi bygger på specialisering och därför är också verksamheten i varje land organiserad inom olika teknikområden. Runtom i Sverige finns vi lokalt organiserade i filialer, som du hittar via vår kontaktsida.

Assemblin AB

Management team

Lennart Petersson

tf CEO
Assemblin Sweden AB
Skicka meddelande

Philip Carlsson

CFO
Assemblin Sweden AB
Skicka meddelande

Håkan Ekvall

CEO
Assemblin Ventilation AB
Skicka meddelande

Andreas Aristiadis

CEO 
Assemblin VS AB
Skicka meddelande

Fredrik Allthin

CEO
Assemblin El AB
Skicka meddelande

Torkil Skancke Hansen

CEO
Assemblin AS
Skicka meddelande

Åsvor Brynnel

Kommunikationschef
Skicka meddelande

Mats Lundquist

Affärsidé

Vad vi arbetar med

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet
och ventilation i kontor, bostäder och industrier med vår multidisciplinära styrka
samt lokala och personliga närvaro.

Var vi arbetar

Assemblin arbetar på alla de orter i Sverige, Norge och Finland som gör det
möjligt att genomföra vår affärsidé framgångsrikt och lönsamt.

Vi ska

 • möta våra kunders krav
 • bli branschens mest lönsamma företag
 • vara kostnadseffektiva
 • ta tydligt ansvar internt och gentemot kund
 • undvika risker – vi avstår från uppdrag där

  - vi inte har tillräcklig bemanning med erfarna medarbetare och
  - där vi inte får betalt för risker eller där risken inte är kalkylerbar

Våra kärnvärden

Assemblins kultur bygger på följande kärnvärden:

 • Affärsmässighet – tydligt ansvar för ekonomin
 • Enkelhet – enhetligt och okomplicerat agerande
 • Kompetens – kunskap, vilja och förmåga
 • Pålitlighet och gott uppträdande

Kärnvärdena utgår från principerna:

 • En koncern – en kultur
 • Lika behov – lika lösning

Vår vision

Vi ska bli det ledande nordiska installations- och serviceföretaget och våra kunders
förstahandsval genom att leverera de mest effektiva lösningarna utformade av branschens
bästa medarbetare.

Vi ska nå visionen genom

 • Branschens högsta lönsamhet
 • Hög kvalitet
 • Serviceanda och pålitlighet
 • Tekniskt ledarskap
 • Effektivitet och professionalism i genomförandet
 • Ökad andel totalåtaganden och högre serviceandel

Investor relations

Tritons fonder investerar i och stöder positiv utveckling hos medelstora företag med bas i norra Europa – med fokus på företag i Danmark, Finland, Italien, Norge, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike. Inom denna europeiska region fokuserar Triton på verksamhet inom industri och företagstjänster samt konsument- och hälsosektorerna.

Triton, som grundades 1997, strävar efter att bidra till uppbyggnaden av bättre företag på lång sikt. Triton och dess ledning vill verka för en positiv förändring mot hållbara verksamhetsförbättringar och tillväxt. De 27 företag som för närvarande finns i Tritons portfölj har en sammanlagd omsättning på cirka 11,7 miljarder euro och drygt 53 500 anställda.

Tritons fonder förvaltas av dedikerade team med professionella investerare i Tyskland, Sverige, Storbritannien, Luxemburg och på Jersey.

För mer information: www.triton-partners.com