Energioptimerade kontorsfastigheter

Vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att förbättra din energiprestanda.

Din kvalificerade energieffektiviseringspartner

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och servicebolag. Vi har den styrka och kompetens som krävs för att kunna ta helhetsansvar för att utforma nya, energieffektiva installationer vid ett nybyggnationsprojekt eller trimma de tekniska systemen i dina befintliga fastigheter. Genom åren har vi lärt oss att små åtgärder kan ge stora besparingar. Ibland kan det också vara lönsamt att investera i ny, modern utrustning. Vi hjälper dig med balansern mellan de kort- och långsiktiga åtgärderna. 

Vanliga energiåtgärder i kontorsfastigheter

  • Effektiv värmecentral och effektbegränsningar
  • Värme- och ventilationsinjustering
  • Frånluftsvärmeåtervinning
  • Solceller
  • Styrning av ventilation och värme
  • Mätning av interna värmelaster (minskar köpt energi)
  • Övergripande styrning av alla tekniska system
  • Energismart belysning