Kloka energieffektiviseringsåtgärder minskar köpt energi till en byggnad – utan att standarden eller komforten försämras. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för byggnader. Vill du bygga framtiden med oss?

Starkare tillsammans

Två fantastiska företag med förutsättningarna och potentialen att bli ledande inom teknisk service och installation i framkant – en fördel för både kunder och anställda.

Resan mot ett klimatneutralt samhälle

Assemblin ska gå i takt med omvärldens omställning till ett klimatneutralt samhälle. För att klara det har vi tagit fram en klimatagenda, en konkret plan för hur omställningen ska ske.

Läs mer

Smart och trygg elbilsladdning

Med hjälp av vårt skalbara helhetserbjudande Assemblin Charge kan ni erbjuda problemfri elbilsladdning för era medarbetare, hyresgäster eller brf-medlemmar.

Våra referenser

Konsten att bygga prisvärda och hållbara förskolor
Malmö, Södertälje

Konsten att bygga prisvärda och hållbara förskolor

För tre år sedan tecknade Assemblin ett rikstäckande avtal med Skanska för installation av ventilation, värme och sanitet i ett stort antal nya förskolor över hela landet. Avtalet har inneburit uppdrag för Assemblin under flera års tid och hittills har sju förskolor färdigställts utav 30 avtalade, från Åre i norr till Malmö i söder. Den senaste i raden är Solhem i Södertälje.

Örtofta sockerbruk
Eslöv

Örtofta sockerbruk

Ur den bördiga skånska myllan skördas stora mängder sockerbetor varje höst. De tas om hand och förädlas vid Sveriges sista kvarvarande betsockerbruk, där man satsar för framtiden med stora investeringar. Nordic Sugars anläggning i Örtofta, som startade 1890, utökas med fyra nya byggnader som tillsammans ska ge en toppmodern industri med effektiv och hållbar produktion.

Accelererad digital transformation

Kontakta oss

Ett kort mejl är första steget mot lösningen du söker. Annars går det lika bra att ringa.