Driftoptimering - för grönare fastigheter

Med hjälp av smarta energieffektiviserande åtgärder kan vi hjälpa dig att minska energianvändningen i din fastighet.

Energieffektiviserande åtgärder i befintliga fastigheter

Merparten av en fastighets energibehov i driftsfasen behövs för uppvärmning och kyla men också för el och varmvatten. I en normalstor flerfamiljsfastighet går drygt 70 procent av energianvändningen till uppvärmning och tappvarmvatten, övrig energi går till fastighets- och hushållsel. Genom att trimma och optimera de befintliga fastighetstekniska systemen finns stora energibesparingar att hämta, vilket är bra både för plånboken och för miljön.

Optimering av tappvatten, värme, kyla och ventilation

Vi har marknadsledande expertis inom energieffektivisering genom injustering och driftoptimering som skapar grönare fastigheter.

Optimering av värme och ventilation

Våra tjänster inom värmeoptimering fokuserar på injustering och optimering av värme och kylsystem. Det kan vara som enskilda åtgärder, eller som en del av ett kombinerat energiprojekt. Genom vår breda kompetens kan vi också stödja dig vid beslut kopplade till solenergi, bergvärme samt FTX-system.

Optimering av tappvattensystemet

Du kan även sänka energiförbrukningen genom att optimera tappvattensystemet. Genom flödesoptimering, service och läckagekontroll samt VVC-injustering optimeras vatten- och energibesparingen. Vare sig det är med statiska eller dynamiska produkter minskar vi er vattenförbrukning utan att ge avkall på hyresgästernas komfort.

Vill du veta mer?

Som ett av Nordens ledande installationsbolag kan Assemblin erbjuda all fastighetsteknik som krävs för att dina byggnader ska fungera optimalt. Bland annat har vi marknadsledande kompetens inomenergieffektiv ventilationsteknik samt värme- och sanitetssystem.

Vi har också nischade verksamheter inom energieffektivisering: Assemblin VS Energioptimering och Enex erbjuder expertis inom energieffektiviserande åtgärder - allt för att skapa grönare fastigheter med minskade driftskostnader och minskat klimatavtryck. Assemblin VS Energioptimering har en lång erfarenhet av injustering och optimering av värme, kyla och tappvattensystem och tillsammans med Enex som fokuserar på större energientreprenader inom bergvärme, ventilation och solceller så kan vi erbjuda en bredd och specialistkunskap för att optimera och energieffektivisera just din fastighet.

Tillsammans - för grönare fastigheter

Assemblin Energioptimering

Mer om Enex