Spillvärme från tryckeriet värmer upp lokalerna

När hållbarhetsmedvetna tryckeriet Niini & Co Oy valde att energieffektivisera sin fastighet i Helsingfors gick uppdraget till Assemblin. Projektet beräknas minska utsläppen med 100 000 kg koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från uppvärmningen av 41 villor.

Det finska tryckeriet Niini & Co Oy har funnits i 63 år och har flera anläggningar i Finland. Fastigheten på Höyläämötie 2 i Helsingfors fungerar både som huvudkontor och tryckerianläggning.

– Vi känner ett stort ansvar för vårt företags miljöpåverkan och vi utvecklar ständigt vår verksamhet med miljöhänsyn i åtanke, säger Heikki Juvonen, kvalitets- och miljöchef på Niini. Ett av de viktigaste målen för vårt miljöarbete är att minska energiförbrukningen, och därför ville vi förbättra tekniken i vår fastighet.

Tillsammans med fastighetsägaren Akiva Oy initierade Niini ett energieffektiviseringsprojekt och anlitade Assemblin för att planera och genomföra åtgärderna, i form av en totalentreprenad.

Tryckeriet förbrukar mycket energi, men genererar samtidigt mycket värmeenergi. Det utnyttjas i projektet, där spillvärme från produktionen återanvänds för uppvärmning av lokalerna. Resultatet är en kraftigt sänkt energiförbrukning.

Dessutom handlar projektet om att uppdatera fastighetsautomationssystemet. Den nya tekniken kan ge mer noggrann information om energiförbrukning samt reagera smartare på exempelvis väderförhållanden som påverkar byggnaden.

– Assemblin följer fastighetens värden på distans och rapporterar till oss om de energibesparingar och andra förbättringar som sker, berättar Jyrki Merjamaa från Akiva.

Målet är att minska fastighetens energiförbrukning gällande uppvärmning med uppåt 50 procent. Den totala minskningen per år beräknas bli 100 000 kg koldioxid, vilket motsvarar koldioxidutsläppen från uppvärmningen av 41 villor.

– Vi är väldigt nöjda med projektet, inte minst eftersom de investeringar som vi nu gör betalas igen av energibesparingarna, säger Jyrki Merjamaa från Akiva.