Komplexa installationslösningar

Vi får fastigheter, anläggningar och industrier att fungera med smarta tekniska installationslösningar. Vi gör komplexa installationer i samband med nybyggnation eller renovering. Du kan lita på att vi har all specialistkompetens som krävs inom alla våra teknikområden.

Inget uppdrag är det andra likt. Därför skräddarsyr vi en installationslösning för dig och din fastighet, anläggning eller industri. Vår breda kompetens sparar både tid, pengar och miljö, och garanterar ett hållbart resultat. Genom rätt kompetens och rätt resurser tar vi ditt installationsprojekt hela vägen från idé till komplett lösning.

Effektiva installationsentreprenader

Vi utför alltid installationerna med hållbarhet och ekonomi i fokus. Vi utgår från dina behov och önskemål i utformningen av vårt uppdrag. Tillsammans väljer vi den projektform som lämpar sig för ditt projekt.

Om du anlitar oss kan du vara säker på att få ett effektivt och smidigt installationsprojekt. Skulle något oförutsett hända är vi snabba på att åtgärda det. Vi är tillgängliga under hela projektet och är alltid enkla att tag på när du behöver hjälp. Våra medarbetare har alla de certifieringar och licenser som krävs för uppdraget.

Vi stöttar gärna ditt projekt med projektering/konstruktion. Här har vi lång erfarenhet av såväl mindre uppdrag som stora komplexa anläggningar. Vi har dessutom egen kanaltillverkning i Malmö och Linköping, samt egen elverkstad i Gävle och Örebro.

Samordnade uppdrag inom entreprenad

Vi kan erbjuda spetskompetens inom våra teknikområden, men också samordning av installationsuppdrag som omfattar flera discipliner. Vi engagerar ett flertal expertområden som vi samordnar för att ta fram den bästa helhetslösningen för er. I större multidisciplinära uppdrag utses en installationssamordnare som blir er kontaktperson för hela uppdraget. Drivs projektet i samverkansformen partnering deltar vi gärna i det gemensamma teamet, där vi kan bidra med vår expertis och breda erfarenhet inom installation. 

Beprövade lösningar för alla kunder

Nedan ser du vad vi kan erbjuda olika kundkategorier.