Smarta och hållbara installationsprojekt

Vi får fastigheter, anläggningar och industrier att fungera med smarta och hållbara tekniska installationslösningar. Du kan lita på att vi har all specialistkompetens som krävs och att vi genomför våra åtaganden med fokus på kvalitet, säkerhet och miljö.

Assemblins entreprenadverksamhet utformar och installerar tekniska system i samband med nybyggnation eller renovering. Inget uppdrag är det andra likt, och därför skräddarsyr vi våra installationslösningar för dig och din fastighet, anläggning eller industri. Med hög ambition och stort engagemang tar vi ditt installationsprojekt hela vägen från idé till komplett lösning. I vårt arbete utgår vi alltid från användarnas behov, och brinner för att skapa smarta och hållbara lösningar som får byggnader att fungera och människor att trivas.

Spetskompetens eller samordnade multidisciplinära installationsuppdrag?

Allt fler beställare ser fördelen med att låta ett installationsbolag ta ansvar för samtliga installationer i ett projekt. Vi åtar oss gärna ett multidisciplinärt installationsansvar men om så önskas kan vi även erbjuda enskilda teknikkompetenser. Oavsett uppdragsform är vår målsättning i alla uppdrag att bidra till en bra produktionsprocess med kontrollerade risker och en slutprodukt som överträffar beställarens krav och förväntningar – i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet.

Assemblin har de resurser och den kompetens som krävs för att kunna hantera stora, komplexa uppdrag, men vi tar oss lika gärna an mindre uppdrag. Om så önskas kan vi stötta ditt projekt med projekterings-/konstruktionsresurser, men vi kan självklart också arbeta utifrån befintliga ritningar. Vi har även stor erfarenhet av att delta i framgångsrika partneringprojekt.

Kompetens och engagemang gör hela skillnaden

Särskiljande för Assemblin är vårt tydliga teknikfokus och starka lokala förankring i kombination med stort engagemang och ansvarstagande. Vi är stolta över våra professionella medarbetare, som självklart har de utbildningar, certifikat och behörigheter som krävs. För att säkerställa kvalitet, effektivitet och säkerhet arbetar vi enligt väl dokumenterade processer och fastlagda rutiner. Vi har ett utvecklat stöd för produktionsplanering och produktionsgenomförande vilket inkluderar tidplaner, projektplaner (inklusive miljö- och kvalitetsplaner), inköpsplaner, gränsdragningslistor mm.

I de kundundersökningar vi löpande genomför får vi genomgående höga betyg när det gäller flexibilitet och tillgänglighet, och vi uppfattas även som enkla att ha att göra med. Skulle något oförutsett hända försöker vi hitta lösningar för att kunna åtgärda problemen.

Innovativa, energieffektiva lösningar i framkant

Assemblins ambition är att kunna erbjuda marknadens bästa lösningar. Det innebär att vi ständigt bevakar marknadsutvecklingen och håller oss uppdaterade om nya material, metoder och den senaste tekniken. Ett av de största utvecklingsområdena just nu är nya tekniska informationslösningar. I våra uppdrag arbetar vi allt mer digitalt och har deltagit i flera uppkopplade projektmiljöer tillsammans med framsynta kunder.

En annan viktig drivkraft för utveckling är den pågående klimatomställningen, vilket påverkar oss alla. Assemblin bidrar aktivt i omställningsarbetet såväl i vår egen verksamhet som i våra kundleveranser. Vi kan bidra till våra kunder genom energieffektiva och miljövänliga installationslösningar. Genom att vi beaktar såväl installations- som driftsfasen kan vi också optimera dina fastighetstekniska lösningar ur ett driftsperspektiv. Mer om vårt klimatarbete kan du läsa här.

Mer information och kontakt

Längre ner på sidan hittar du kontaktpersoner, exempel på referensuppdrag samt vad vi kan erbjuda olika kundkategorier.