Klimatsmarta och driftsäkra vårdbyggnader

Assemblin har lång erfarenhet av att samarbeta med offentliga verksamheter, och förstår de särskilda krav som ställs i fastigheter med känslig verksamhet.

När kompetens och erfarenhet får avgöra

I sjukhus ställs ofta höga krav på renlighet, säkerhet och redundans. Det är viktiga parametrar att väga in vid utformning av de tekniska systemen. Med det sagt finns det mycket man kan göra för att minska energiförbrukningen i en vårdbyggnad - utan att dess prestanda försämras. Låt oss göra en genomgång av dina befintliga system och hjälpa dig med den svåra avvägningen mellan kortsiktiga förbättringsåtgärder och långsiktiga investeringar. 

Exempel på vanliga energieffektiviseringstjänster i sjukhus

  • Effektiv och effektbegränsningar
  • Värmeåtervinning generellt – nyttjande av processvärme
  • Frånluftsvärmeåtervinning
  • Solceller
  • Styrning av ventilation och värme
  • Övergripande styrning av alla tekniska system
  • Energismart belysning