Ubåtshallen

Förvandlingen av Ubåtshallen till en modern, energieffektiv kontorsfastighet är ett av projekten som 2017 nominerades till Årets bygge. Här bidrog Assemblin med en ny energieffektiv ventilationslösning.

Plats
Uppdragsgivare
  • Wihlborgs

Kockums gamla ubåtshall i Malmö har rymt flera verksamheter sedan området Dockan förvandlades från varvsområde till en ny stadsdel med kontor och bostäder. 

I samband med att fastighetsägaren Wihlborgs fick Försäkringskassan som ny hyresgäst, inleddes en omfattande ombyggnation.

Miljöcertifierad kontorsfastighet

Assemblin ansvarade för förnyelsen av ventilationssystemet och i juni 2016, efter drygt ett års arbete, stod allt klart. Idag är byggnaden en högkvalitativ, modern och energieffektiv kontorsfastighet, certifierad enligt Miljöbyggnad silver.

André Lindh är ledande montör på Assemblin Ventilation i Malmö:

– Den största utmaningen var att det hela tiden var viss verksamhet igång i huset, som vi naturligtvis ville störa så lite som möjligt. Ubåtshallen är en väldigt speciell byggnad. Till exempel gör kombinationen av betongstomme och plåttak att borrljud fortplantar sig i hela huset. Alltså kunde vi bara borra fram till klockan 8 på morgonen.

Assemblin var med redan under projekteringsfasen, vilket gjorde det lättare att laborera med olika lösningar.

– Men när man renoverar går det inte att köra helt på de ursprungliga ritningarna. Det dyker alltid upp oväntade saker som måste lösas efter hand, säger André.

Effektiva lösningar

En av de viktigaste åtgärderna var att byta den stora avluftskanalen på byggnadens södra fasad. På så vis kunde man öka luftflödet i byggnaderna och möjliggöra effektiv luftkylning.

– Dimensionen på kanalen ökade från befintliga 1,6 meter till 2 meter, berättar Tina Lindquist, projektledare på Assemblin Ventilation, och fortsätter:

– Det var en manöver som krävde en hel del planering och som tog tre helger att genomföra. Eftersom det fanns hyresgäster i huset fick vi inte lov att stänga av ventilationen under vardagarna.

Bland de energismarta nya lösningarna finns det VAV-system som installerades på två av våningsplanen och som möjliggör närvarostyrda luftflöden.

– Det här är ett projekt som präglats av höga ambitioner och god samverkan från början till slut. Det är roligt att vi kunnat vara med och bidra, säger Tina Lindquist.