Säffle pastorat

Assemblins Internet of Things-lösning för Säffle pastorat minskar både kostnader och miljöpåverkan genom att automatisera uppvärmningen av pastoratets byggnader. Samtidigt säkerställs antikvariska värden i de gamla kyrkorna.

Plats
Uppdragsgivare
  • Säffle pastorat

Säffle anses vara det pastorat inom Svenska kyrkan som under de senaste åren har utvecklat och infört flest förbättringar vad gäller energieffektiv och god fastighetsdrift. 2014 inledde de en satsning på att automatisera uppvärmningen av sina byggnader. 20 stycken byggnader, varav 13 kyrkor, har ingått i projektet. Många av dem är gamla, fyra kyrkor har anor från 1100-talet.

Assemblins lösning åt Säffle pastorat bygger på att via internet knyta samman styr- och reglersystemet för uppvärmning av byggnaderna med kyrkans bokningssystem och väderleksfakta.

Efter olika intrimningar och löpande förbättringsarbeten kan man nu se konkreta resultat.

– Sedan 2010 har vår energiförbrukning minskat med cirka 41 procent, varav nästan två tredjedelar beror på IoT-systemets effekt under det två senaste åren. Det är förstås bra för både vår ekonomi och miljöpåverkan. Men vi spar också en hel del arbetstid – och oro. Vi behöver inte längre sköta uppvärmningen av varje lokal manuellt. Vi behöver inte undra om våra kyrkor är uppvärmda på rimligt vis inför aktiviteter, eller om vi har rätt luftfuktighet i de gamla känsliga medeltidskyrkorna, säger Katarina Bjerker, kyrkogårds- och fastighetschef i Säffle pastorat, och fortsätter:

– Samarbetet med Assemblin har varit mycket positivt. Vi har tillsammans löst utmaningarna successivt. Nu har vi en systemoberoende lösning som redan ger stora fördelar, och som kan hanteras och utvecklas på ett flexibelt sätt framåt i tiden.

– Jag ser denna lösning som en mycket intressant modell för andra pastorat och stift inom Svenska Kyrkan och även gällande andra fastighetsbestånd med ojämn användning och känsliga miljöer, säger Johannes Wikström, energiexpert på Karlstad stift.