Bred leverans inom industrirör

Vi är din expert inom industrirör. Vi är med dig från tanke till färdig anläggning.

Inom segmentet industrirör riktar vi oss till värmekraftverk, kärnkraftverk, cellulosaindustrier, raffinaderier, petrokemiska och andra kemiska industrier samt livs- och läkemedelsindustrier.

Kompletta installationslösningar inom industrirör

Inom konstruktion har vi erfarenhet av att arbeta med allt från komplexa anläggningar till mindre omfattande konstruktioner. Vi har lång erfarenhet av krav på kvalitet och ständiga förbättringar.

Våra installationslösningar inom industrirör är skräddarsydda efter användningsområde och dina behov. Vår breda kompetens sparar både tid, pengar och miljö och garanterar ett hållbart resultat. Vi är en engagerad samarbetspartner, och tillsammans väljer vi den projektform som lämpar sig bäst för ditt projekt. 

Löpande service och akuta åtgärder

Genom regelbunden service och underhåll av rörledningar undviker du tidsödande driftstopp och dyra reparationer på din fastighet, anläggning eller industri. Med våra kundanpassade serviceavtal ökar din trygghet. Våra erfarna industrirörmontörer hjälper dig både med löpande underhåll och akuta åtgärder.

Vi hjälper även till med energioptimering och energibesparande installationer inom industrirör. Vi erbjuder energieffektivisering, energiinventering, energideklaration och åtgärdspaket med funktionsgaranti.

Med hjälp av starka samarbetspartners kan vi erbjuda hela kedjan och prissatta åtgärdsförslag till totalentreprenader för våra företagskunder.

Assemblin Industrirör i Göteborg och Karlstad är certifierade enligt: EN1090-1, SS-EN ISO 3834-2, SS-EN ISO 9001, SS-EN ISO 14001, OHSAS 18001.