Smarta byggnader med intelligenta installationslösningar

Kan en fastighet vara intelligent? Ja, det vill vi påstå. Med hjälp av smart fastighetsteknik kombinerat med moderna digitala lösningar kan vi koppla samman system som automatiskt anpassar värme, kyla och belysning till yttre och inre betingelser, till exempel väder och antalet personer i en byggnad.

Fördelar med uppkopplade fastigheter

Fördelarna med smarta byggnader är flera: du sparar energi och reducerar ditt koldioxidavtryck samtidigt som välbefinnandet och produktiviteten ökar för fastighetens användare. Optimerade tekniska system innebär också att systemens livslängd ökar och blir enklare att underhålla, vilket innebär lägre driftskostnader på sikt. Detta blir möjligt genom att vi använder smarta sensorer och sensorteknik (främst IoT) och analyserar data med hjälp av artificiell intelligens (AI).

Smarta fastigheter är hållbara fastigheter, och det bästa av allt är att det ofta bara krävs en liten investering för en uppgradering till ett smart, modernt automationssystem som ger stor utväxling.

Marknadsledande kompetens inom smarta byggnader

Assemblin är marknadsledande när det gäller smarta och hållbara tekniska system och produkter. Vi har hög kompetens såväl inom fastighetsautomation som industriautomation. Vi har erfarenhet från alla de största automationssystemen på marknaden, men för att ha ett komplett erbjudande som ligger i framkant kan vi också erbjuda egna automationsprodukter inom BMS (building management system) och IMD (individuell mätning och debitering).

Som i alla våra uppdrag anpassar vi oss till förutsättningarna i varje fastighet, och våra erfarna automationsexperter hjälper dig genom hela resan – från analys och design av lösning till installation och service.

Våra lösningar för smarta byggnader

Assemblin har omfattande kunskap och erfarenhet av att konstruera, installera och underhålla automationslösningar i alla typer av byggnader. Alltid med målet att sänka energiförbrukningen, minska driftskostnaderna och optimera inomhusklimatet anpassat till byggnadens ändamål och slutanvändare.

Fastighetsautomation och industriautomation

Automation i en byggnad innebär att flera tekniska system i en byggnad (till exempel ventilation, uppvärmning och belysning) kan sammankopplas, fjärrstyras och integreras med intelligenta programvaror för att exempelvis optimera en byggnads energiförbrukning i realtid.

Ofta används IoT-lösningar baserade på smarta sensorer som kan kopplas till information inifrån eller utanför byggnaden men också till tredjepartsinformation (till exempel väderprognoser).

Informationen kan också kopplas ihop med andra byggnader och analyseras med hjälp av artificiell intelligens (AI) för att skapa ännu smartare lösningar för byggnader.

Mer om automationslösningar

Automationssystem/BMS

Assemblin kan också erbjuda några av marknadens smartaste automationssystem via vårt helägda dotterbolag Fidelix, som erbjuder både paketerade tjänster och smarta automationsprodukter. Längre ner på sidan hittar du exempel som AI-lösningen EcoSmart (för energieffektivisering) och FX Alarm gateWay (för styrning av larm). 

Mer om Fidelix

Individuell mätning och debitering (IMD)

Ytterligare en tjänst inom smarta byggnader är Individuell mätning och debitering (IMD). IMD är en metod för att minska energibehovet för uppvärmning genom sänkt inomhustemperatur och minskad användning av tappvarmvatten i flerbostadshus.

Detta sker genom att mätare i lägenheterna mäter förbrukningen på individnivå, vilket gör det möjligt att debitera hushållen separat baserat på faktisk förbrukning.

I juli 2021 infördes krav IMD i vissa flerbostadshus i Sverige. IMD kan dock vara fördelaktigt även för de flerbostadshus som inte omfattas av kraven, eftersom det kan leda till sänkt energiförbrukning och därmed sänkta kostnader.

Assemblin är marknadsledande inom Individuell mätning och debitering (IMD) under varumärket Ecoguard.

Mer om Ecoguard