Bli en del av Assemblin-familjen

I Assemblin kombineras kraften i ett lokalt entreprenörskap med den styrka och utvecklingsmöjligheter som finns i stora bolag. Vi är en starkt decentraliserad verksamhet som är övertygade om att rätt ledarskap, en sund kultur och hög kompetens är avgörande för vår framgång. Vi vill gärna växa och fortsätta utvecklas tillsammans med bolag och människor som delar vårt synsätt.

Assemblin letar aktivt efter välskötta, lönsamma bolag med hög kompetens och sund kultur. Förvärven kan vara kompletterande för att förstärka Assemblins marknadsposition på utvalda orter eller strategiska för att öka Assemblins kompetens inom ett nytt teknikområde eller på en ny ort.

En flexibel integrationsprocess

Vi utlovar en flexibel integrationsprocess som är anpassad efter varje bolags särskilda behov och förutsättningar. Målsättningen är att ägare, medarbetare och kunder ska känna sig trygga och att inga värden ska gå förlorade. Vår integrationsmodell har visat sig mycket uppskattad och har resulterat i att många bolag som närmar sig ett generationsskifte eller av andra skäl söker en ny ägarlösning själva kontaktar Assemblin.

Utvecklas med oss

Som en del av Assemblinkoncernen får ni tillgång till ett stort nätverk av erfarna och professionella installationsexperter runt om i Norden. Vi kan också tillföra kvalificerade resurser inom inköp, HR/lön, ekonomi, juridik, IT och kommunikation, och har också ett väl utvecklat utbildningsprogram inom olika områden som erbjuds alla anställda. Genom våra många nätverk berikar vi varandra genom kompetensöverföring och utveckling av ”best practise”.