Leverantörs-information

Här finner du all information du behöver som leverantör till Assemblin.

Leverantör och inköp

Assemblin tar ansvar för hållbara inköpsprocesser och för våra leverantörer. I våra affärsområden finns centrala inköpsavdelningar som ansvarar för våra leverantörsavtal och inköpsfrågor. Inköpsavdelningarna samarbetar via ett nordiskt inköpsforum.

Vi arbetar med ett utvalt produktsortiment, kallat Assemblin Bästa Val. Urvalet baseras på teknisk kvalitet, pris, arbetsmiljö och hållbarhet. Våra medarbetare har god kännedom om produkterna i Assemblin Bästa Val, vilket säkerställer en snabb och säker installation.

Innan vi tecknar avtal med större leverantörer görs en leverantörsbedömning. Viktiga kriterier i bedömningen är allmän leveransförmåga, tillgänglighet, garantier, ekonomi, produktansvar, arbetsmiljöarbete, miljöarbete med mera. Leverantören ska också bekräfta att deras inköp och verksamhet motsvarar kraven i Assemblins Code of Conduct för leverantörer.

CoC leverantörer