Energieffektiv, grön värme- och vattenteknik

Assemblin VS kan hjälpa dig att trimma dina befintliga fastighetssystem men har också koll på de nya, moderna och mer energieffektiva systemen. Vi hjälper dig med de svåra kort- och långsiktiga avvägningarna utifrån dina och fastighetens förutsättningar.

Energieffektiviserande åtgärder i befintliga fastigheter

Energi till uppvärmning är ofta den största energikostnaden i en fastighet. Genom punktinsatser och löpande tillsyn kan vi bidra med små åtgärder som ger stor effekt på kort tid. Bland de vanligaste åtgärderna kan nämnas optimering av värmesystem och tappvattensystem, injustering av rörsytem, radiatorbyte, byte av fjärrvärmecentral, byte av cirkulationspumpar och löpande serviceavtal. 

Investera i ny grön teknik och smart styrning

Ibland är det lönsamt att investera i ett nytt, modernt värme-/vattensystem, som ofta kopplas till förnybar energi som sol, berg- eller jordvärme. Den senaste tidens höga elpriser har inneburit att avskrivningstiden för grön teknik har förkortats avsevärt. Genom att koppla dessa system till smarta lösningar för styrning som automatiskt anpassar inomhusklimatet i en byggnad till standardrekommendationerna och till de som vistas där kan du ytterligare optimera din energianvändning. Att elda för kråkorna är dumt. Och dyrt.

Så sänker vi kostnaden för dina värme- och vattensystem

Det finns mycket du kan göra för att minska energikostnaden för dina värme- och vattensystem. Här kan du läsa mer om de vanligaste energieffektiviseringsåtgärderna som vår erfarna VS-organisation kan bidra till:

 • Installation av värmepump
  Nya, moderna värmepumpar minskar förbrukningen av uppvärmning av vatten och värme. Du får en lägre driftkostnad och en säkrare framdrift för fastigheten generellt. Värmepumpar kopplade till berg- eller jordvärme är ett hållbart och driftsäkert sätt att värma upp din fastighet. Den låga driftkostnaden gör att investeringen återbetalar sin inom 5 - 7 år och att du kan minska din energiförbrukning upp till 80 procent. 
 • Optimering av tappvatten
  Optimering av flöden på samtliga tappställen säker tappvattenförbrukningen både för varmt och kallt vatten. Kombineras med läckagekontroll minimeras oönskad tappvattenkonsumtion vilket även resducerar risk för vattenskador. Mer om tappvattenoptimering hittar du här..
 • Injustering av värmesystem
  Genom att balansera värmesystemet slipper du oönskad oblans i inomhustemperaturen vilket sänker framledningstemperaturen och resulterar i ett bättre inomhusklimat och sänkt energianvändning. Vanligen kombineras denna åtgärd med underhållsåtgärder som byte av radiatorventiler och termostater. Mer om injustering hittar du här.
 • Spolning av värmesystem
  För att öka värmeöverföringen i systemen kan de behöva spolas. Systemen filtreras med hjälp av partikel- samt megnetifilter, eventuellt kompletterade med avgasare på samma anslutningar.
 • Injustering VVC (varmvattencirkulation)
  Om det tar lång tid att få varmatten kan varmvattencirkulationen (VVC) behöva injusteras. En rätt balanserat system minskar risk för legionellabakterier och bidrar till en minskad tappvattenförbrukning. 
 • Uppgraderad fjärrvärmecentral
  Att koppla din fastighet till energi från ett storskaligt kraftverk är en energieffektiv uppvärmningform som i Sverige också är relativt miljövänlig. I fastigheten installeras en fjörrvärmecentral som automatiskt reglerar värmen och varmvattnet i huset. Ibland kan det också vara värt att uppgradera befintliga fjrärrvämecentraler. En 15 år gammal central har ungefär hälften så bra verkningsgrad som en ny central.
 • Byte av cirkulationspump
  En ny cirkulationspump minskar energiförbrukningen för uppvärmning av tappvarmvatten och värme. En 15 år gammal central har ungefär hälften så bra verkningsgrad som en ny central. 
 • Solpaneler kopplade till värmesystem
  Solenergi genom solfångare kopplat till ditt värmesystem kan ersätta eller minska ditt behov av köpt energi radikalt. Assemblin är märkesoberoende och har erfarenhet av de största solcellslösningarna vilket innebär att vi kan hitta den optimala lösningen för just din fastighet.
 • Radiatorbyte
  En 15 år gammal central har ungefär hälfen så bra verkningsgrad som en ny central. Ett radiatorbyte kan vara en lönsam investering som minskar energiförbrukningen för uppvärmning av tappvarmvatten och värme.
 • Driftoptimering
  Åtgärder som innebär att drifttider, temperturer och luftflöden anpassas till den befintliga verksamheten. Med hjälp av smart fastighetsstyrning och ett helhetsgrepp kring värme, ventilation och kyla är detta en snabb åtgärd som kan ge stora energibesparingar. Mer om driftoptimering hittar du här.
 • Serviceavtal
  Löpande tillsyn av en professionell aktör gör din anläggning driftsäkrare och mer energieffektiv samtidigt som livslängden på de tekniska systemen förlängs. Vi har en dedikerad serviceverksamhet som ger din fastighet den uppmärksamhet den förtjänar. Läs mer om vår dedikerade serviceorganisation här. 

Multiteknisk kompetens ger helhetsperspektiv

Assemblin är ett av marknadens ledande installationsbolag. Vi har hög kompetens inom alla teknikområden, vilket gör att vi har god förståelse för hur de fastighetstekniska systemen samverkar. Vi brinner för att hitta den optimala lösningen i varje uppdrag, litet som stort, och kan hälpa dig med de svåra investeringsbesluten. Om du är nyfiken på vad vi kan erbjuda tvärs över våra teknikområden så läs mer om Assemblins multitekniska energieffektiviseringskompetens nedan.

Heltäckande energiåtgärder