Energismarta flerfamiljsbostadshus

Assemblin har stor erfarenhet av energieffektiviseringsåtgärder i bostadsfastigheter med flera boende.

Du har utmaningarna. Vi har lösningarna. 

Flerbostadsfastigheter är en av de fastighetstyper som vi har störst erfarenhet av, både när det gäller installation av nya tekniska system och att optimera befintliga system i äldre fastigheter. Vår multitekniska kompetens innebär att vi kan ta ett samlat grepp kring alla dina tekniska fastighetssystem, och vi förstår hur de inteagerar för en optimal energianvändning totalt sett. 

Vanliga energiåtgärder i flerfamiljsbostadshus

  • Effektiv värmecentral och effektbegränsningar
  • Värme- och ventilationsinjustering
  • Återvinning avloppsvärme
  • Vattensparande armatur
  • Solfångare/solceller
  • Frånluftsvärmeåtervinning (FTX- eller VBX-system)
  • Övergripande styrning av alla tekniska system
  • Energismart belysning