Vi trimmar befintliga system

Professionell förvaltning och driftoptimerande åtgärder kan ge stora energibesparingar.

Professionell service förlänger livstiden på dina system

Energieffektivisering handlar mycket om en aktiv och bra förvaltning av en byggnads befintliga system. Driften i en byggnad står för ungefär 80 procent av dess totala livstidskostnader, och hela 50 procent kommer från energianvändning. Genom vår rikstäckande serviceorganisation kan vi erbjuda löpande tillsyn och service, vilket förlänger de befintliga systemens livstid och är en garanti för energieffektivitet över tid.

Mer om vår service

Minskad energianvändning genom driftoptimering och väl informerade slutbrukare

Assemblin kan också erbjuda punktinsatser som injustering och optimering av värme, kyla och tappvattensystem i befintliga fastigheter. Detta är relativt enkla åtgärder som kan ge stora besparingar i ett fastighetsbestånd. Vi har också branschledande kompetens inom individuell mätning och debitering (IMD), som hjälper fastighetsägare att mäta, analysera och optimera inomhusklimatet i sina fastigheter.

Det finns också mycket att vinna på att involvera slutbrukarna i det löpande arbetet med energieffektivisering. Vi kan erbjuda en avancerad mjukvara som samordnar och visualiserar alla mätpunkter på ett pedagogiskt sätt, vilket ger fastighetsförvaltare och slutanvändare ett ett bra informationsunderlag för beteendeförändringar.

Mer om driftsoptimering