Extern rating

Rating är ett betyg som en låntagare kan få från oberoende kreditbedömningsinstitut och som utvisar förmågan att klara av sina finansiella åtaganden (kreditvärdighet). Ratingen hjälper investerare att analysera vilka kreditrisker som följer med utgivna kreditinstrument.

I samband med att Assemblin emitterade en Eurobond i december 2019 inhämtades kreditbedömningar från tre oberoende institut (Standard & Poor, Moodys samt Fitch).

Aktuella ratingar (november 2019)

Standard & Poor: B

Fitch: B+

Moodys: B2

Se fullständiga analyser på länkarna nedan

Standard & Poor 

Fitch

Moodys