Extern rating

Rating är ett betyg som en låntagare kan få från oberoende kreditbedömningsinstitut och som utvisar förmågan att klara av sina finansiella åtaganden (kreditvärdighet). Ratingen hjälper investerare att analysera vilka kreditrisker som följer med utgivna kreditinstrument.

Assemblin inhämtar löpande kreditbedömningar från tre oberoende institut (Standard & Poor, Moodys samt Fitch).

Aktuella ratingar 

Standard & Poor: B

Fitch: B

Moodys: B2

Se fullständiga analyser nedan

Standard & Poor 

Fitch

Moodys