Specialister på fastighets- och industriautomation

Vi är specialister på fastighets- och industriautomation och erbjuder helhetslösningar som är särskilt anpassade efter dina behov. Våra automationsspecialister finns tillgängliga över hela landet.

Vi är gärna din partner i projekt på färdiga handlingar likväl som i projekt där vi är med från projektering till färdig, levererad lösning.

Alla typer av automationsprojekt

Inom sektorn fastighetsautomation är vi en systemoberoende system- och tjänsteleverantör. Vårt huvudfokus är att leverera utrustning och funktioner som stödjer dig som fastighetsägare i din förvaltning, när driftsekonomi och inomhusklimat är viktigt.

Vi har även en gedigen kompetens i automatisering av industriprocesser, från enstaka maskin till hel anläggning. Vi installerar standardiserade systemlösningar för process- och maskinstyrningar i stora serier för både industriella och kommunala anläggningar.

Elkraftsanläggningar är ett tredje verksamhetsben. Vi konstruerar och monterar kraftanläggningar hos industri- och byggföretag, kommun, landsting samt fastighetsbolag och fastighetsförvaltare. Vi hjälper dig med allt från förstudie och projektering, till elnätsberäkningar och montage.

Trygga tjänster inom service

Självklart erbjuder vi även service. I vårt serviceerbjudande Step4ward ingår fyra trygga tjänster, Smart, Tryggt, Effektivt och Portal, som hjälper dig att med små medel minska dina kostnader och underlätta den dagliga driften. 

Smart

Med serviceavtalet Smart ökar vi din anläggnings livslängd och effektivitet genom att noggrant gå igenom dess olika delar. Vi optimerar systemet, helt enkelt. Du minskar dina kostnader och får ökad trygghet i den dagliga driften.

I Smart ingår:

 • En analysrapport med åtgärdsförslag
 • Vi kontrollerar om det finns energiförluster orsakade av trasiga komponenter
 • Vi går igenom larmlista och intervjuar driftpersonal
 • Vi kontrollerar funktioner och regleringar
 • Vi gör två kontroller/år för att säkerställa funktioner i både värme- och kylfall. Avtalet kan kompletteras med filterbyte och byte av fläktremmar samt kontroll av yttre komponenter utanför teknikrum.

Tryggt

Vi vet hur viktigt det är att finnas nära våra kunder. En anläggning utsätts för dagliga påfrestningar – att ha tillgång till Assemblin Automations spetskompetens är en investering i trygghet och hög standard. Därför rekommenderar vi att du väljer vår tjänst Tryggt som ett tillägg till Smart.

I Tryggt ingår:

 • En timbas baserad på din anläggning
 • En personlig servicetekniker som du kan ringa direkt
 • Rabatterat timpris som avtalskund
 • Som prioriterad kund har du förtur mot icke-avtalskunder
 • Möjligheten att låsa Smart i ett helt år under avtalsperioden, vilket ger betydligt lägre månadskostnad.

Effektivt

Ny- och ombyggnadsentreprenader optimeras ofta med tyngdpunkt på lågt inköpspris kontra totalkostnad. Ur ett driftekonomiskt perspektiv riskerar beställarens fokus på ekonomin att innebära en kortsiktig – och i slutändan dyr – lösning. Därför erbjuder vi servicepaketet Effektivt, optimering och energieffektivisering utifrån just dina förutsättningar.

I Effektivt ingår:

 • En dedikerad energitekniker
 • Månadsrapporter
 • Definiering av systemtekniska felkällor
 • Åtgärdsförslag
 • Sänkta energikostnader

Effektivt kan kombineras med en portal för åtkomst via webben energiövervakningsprogramvara och åtgärdspaket. Vår prismodell baseras på antal fläktar, aggregat, UC och övriga system, samt fastighetens totalyta. För att få full utväxling av Effektivt rekommenderas att ni köper trygghetspaketet Trygg.

Portal

Med molntjänsten PORTAL säkrar du övervakningen av fastighetstekniska system kopplat till styrsystem.

I Portal ingår:

 • Ett webbaserat användargränssnitt
 • Åtkomst via internet och MS Internet Explorer var som helst i världen
 • Löpande uppdateringar och underhåll av systemet
 • Licens och konfigureringsarbete mot BACnet-apparater ingår enligt omfattningsbeskrivning
 • Larm i användarmiljön, via e-mail och som tillval via SMS
 • Trenddata
 • 4-timmarsutbildning av driftpersonal som kan kompletteras med vårt utbildningspaket Pedagogiskt.

Vi rekommenderar att du kombinerar Portal med serviceavtalet Smart och Tryggt. Du får då:

 • Kontroll av anläggningen med överenskommet intervall
 • Hjälp med larmhantering och åtgärder
 • Support via telefon och på plats