Solceller – framtidens energiproduktion

Förnyelsebar energi är en av lösningarna på den globala klimatutmaningen och bidrar till en bättre miljö. Vi hjälper dig att fånga och lagra solenergi genom installation av moderna och effektiva solceller med tillhörande lagring.

Genom att investera i solceller ökar fastighetens värde samtidigt som det minskar din elräkning och bidrar till ett bättre klimat. Med egen produktion av solenergi blir du också mindre känslig för elprisökningar. Får du ett överskott i din elproduktion kan du välja att sälja det vidare och på så vis bidra ännu mer till en grön energiproduktion. 

Fördelar med solenergi

Den kanske viktigaste fördelen med solenergi är att den är förnybar och inte ger några koldioxidutsläpp under själva elproduktionen.

Fördelarna med solenergi är många:

  • Solens energi är ständigt förnybar
  • Solenergi ger inga koldioxidutsläpp under elproduktionen
  • Du får bättre kontroll över elpriset och blir mindre beroende av elprisets svängningar
  • Du kan tjäna pengar på eventuell överskottsproduktion
  • Solpaneler är lättskötta och i princip underhållsfria

För närvarande finns grön teknik-avdrag vid installation av solceller. 

Anpassade lösningar för egna solcellsanläggningar

Genom vårt dotterbolag Electrotec Energy har vi lång erfarenhet av att utforma och installera effektiva, moderna och fastighetsanpassade solcellsanläggningar. Electrotecs kunniga och engagerade medarbetare har medverkat i små och stora projekt från sin bas i Varberg. De erbjuder solcellspaket av hög kvalitet och prestanda. För mer information om Electrotecs produkter, klicka här.

Assemblin i Kristianstad installerar solceller i samarbete med Nibe. Läs mer om det här. 

Assemblins gröna tjänster

Klimatsmarta och miljövänliga installationer är ett av våra strategiska fokusområden och Assemblin har ett stort utbud av gröna tjänster. Vi kombinerar teknik inom Assemblins olika affärsområden för att fånga förnyelsebar energi som solenergi, bergvärme och värmepumpar samt värmeväxlare med smarta system som optimerar din energianvändning och tillvaratar och lagrar överskottsenergi.