Solceller och solfångare – framtidens energiproduktion

Förnybar energi är en av lösningarna på den globala klimatutmaningen och bidrar till en bättre miljö, samtidigt som det minskar dina elkostnader. Vi hjälper dig att fånga och lagra solenergi genom installation av moderna och effektiva solpaneler eller solfångare med tillhörande lagring.

Genom att investera i solpaneler eller solfångare ökar fastighetens värde samtidigt som det minskar din elräkning och bidrar till ett bättre klimat. Med egen produktion och lagring av solenergi blir du också mindre känslig för elprisökningar. Får du ett överskott i din elproduktion kan du välja att sälja det vidare och på så vis bidra ännu mer till en grön energiproduktion. 

Fördelar med solenergi

Den kanske viktigaste fördelen med solenergi är att den är förnybar och inte ger några koldioxidutsläpp under själva elproduktionen och att den minskar ditt behov av köpt energi.

Fördelarna med solenergi är många:

  • Solens energi är ständigt förnybar
  • Solenergi ger inga koldioxidutsläpp under elproduktionen
  • Du får bättre kontroll över elpriset och blir mindre beroende av elprisets svängningar
  • Du kan tjäna pengar på eventuell överskottsproduktion
  • Solpaneler är lättskötta och i princip underhållsfria
  • Du minskar dina energikostnader

För närvarande finns grön teknik-avdrag vid installation av solceller. 

Anpassade lösningar för egna solcellsanläggningar

Assemblin är en av marknadens ledande aktörer inom solcellsteknik kopplade till el- och/eller värmesystem. Vi är märkesoberoende vilket innebär att vi i alla uppdrag kan erbjuda moderna, effektiva och stabila lösningar anpassade för din fastighet. Vår storlek och erfarenhet är din trygghet, och du kan lita på att du får ett system som fungerar över tid. I princip alla våra Assemblinkontor erbjuder solcellsinstallationer, men för att accelerera vår solteknik-satsning har vi också skapat särskilda organisationer specialiserade på solpaneler. 

Assemblin Solar

Assemblin VS + Nibe

Electrotec Energy i Varberg

Assemblins övriga lokalkontor

Assemblin i Kristianstad installerar solceller i samarbete med Nibe. Läs mer om det här. 

Vi gillar grön teknik

Klimatsmarta och miljövänliga installationer är ett av våra strategiska fokusområden och Assemblin har ett stort utbud av gröna tjänster. Vi kombinerar teknik inom Assemblins olika affärsområden för att fånga förnyelsebar energi som solenergi, bergvärme och värmepumpar samt värmeväxlare med smarta system som optimerar din energianvändning och tillvaratar och lagrar överskottsenergi.

Mer om grön teknik