Installera framtidssäkra lösningar

Investeringar i nya, energieffektiva fastighetssystem är bra både för klimatet och plånboken.

Helhetsperspektiv ger optimala lösningar

Vid nyinstallation eller byte av ett tekniskt system krävs helhetsperspektiv och god förståelse för hur de fastighetstekniska systemen samverkar för ett optimalt resultat. Assemblin har hög kompetens inom ett stort antal teknikområden, inte minst när det gäller energieffektiva system för värme och vatten, ventilation, kyla och belysning. Vi bevakar löpande marknadsutvecklingen, har koll på den senaste tekniken och god kunskap om nya lagkrav inom energiområdet, standarder, material och metoder. Vi är märkesoberoende och har erfarenhet från de vanligaste systemfabrikanterna, och kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din fastighet.

Ledande på smart och grön teknik

De senaste åren har vi satsat särskilt på att stärka vårt erbjudande inom automation/ BMS och grön teknik kopplad till berg- och jordvärme, solpaneler, solfångare, värmeväxlare eller fjärrvärme. Vi har också utvecklat ett av marknadens smartaste koncept för elbilsladdning, Assemblin Charge, och ett tryggt koncept för installation av solpaneler, Assemblin Solar. De höga elpriserna gör att avskrivningstiden på den här typen av investeringar förkortas och att en investering kan räknas hem mycket tidigare. Vi kan hjälpa dig med lönsamhetskalkylen och sedan ta ansvar för själva installationen – från planering/design till produktion och driftsättning.

Mer om grön teknik

Mer om smarta byggnader