Ökad produktivitet och driftsäkerhet

I flera generationer har vi utvecklat lösningar för olika industrimiljöer och energibolag. Vi vet vad som krävs i känsliga miljöer, där tillgänglighet, kvalitet och produktionshastighet är affärskritiska faktorer.

Vi är ett komplett installationsbolag, som utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet, ventilation och automation i stora och små projekt. Vår styrka är vår lokala närvaro, som vi kombinerar med det stora bolagets kompetens och utvecklingsmuskler.

Vi vet vad som krävs

I produktionsmiljöer får inget gå fel. Här står effektivitet, produktivitet och säkerhet i fokus. Det är utgångspunkten i alla våra produktionssystemuppdrag, oavsett om det handlar om kvalificerad rådgivning, installation eller löpande service och underhåll. 

Vi har också stor förståelse för att industrimiljöer ofta är farliga ur arbetsmiljösynpunkt. Eftersom hälsa och säkerhet är viktigt även för oss säkerställer vi att vår personal har den erfarenhet, utbildning, kompetens och utrustning som behövs.

Samordnade lösningar eller specialistkompetens

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och servicebolag. Vi har den styrka och kompetens som krävs för att kunna ta helhetsansvar för planering, installation samt service av alla tekniska system i ett fastighets- eller infrastrukturprojekt. I dessa samordnade uppdrag spelar våra kvalificerade och erfarna projektledare en avgörande roll.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta i samverkansformen partnering, där vi kan bidra med vår expertis och breda erfarenhet inom installation och konstruktion. Ni har som partner direkt tillgång till vår projektekonomi via inloggning till våra affärssystem. 

Självklart kan vi också erbjuda specialistkompetens inom något eller några av våra tjänsteområden. Vi är en engagerad och ansvarstagande samarbetspartner, med målsättningen att alltid hitta den mest optimala lösningen för våra uppdragsgivare. Vi är bra på det vi gör, och inget uppdrag är för litet eller stort för oss.

En ansvarsfull och värdeadderande installations- och servicepartner

Vi bevakar löpande marknadsutvecklingen och har koll på den senaste tekniken. Vi har också god kunskap om krav som nya lagar, olika branschstandards och certifikat ställer. Vi tar ett långtgående ansvar för funktion, kvalitet och effektivitet, och arbetar säkert enligt beprövade metoder.

Vårt mål är att i nära samverkan med våra uppdragsgivare skapa funktionella, stabila och långsiktigt hållbara lösningar av god kvalitet. Vi är en lyhörd och kundfokuserad samarbetspartner, som brinner för att hitta den optimala lösningen för varje uppdrag.

Exempel på våra tjänster

El  

 • Alla typer av elinstallationer från svagström till högspänning
 • Design, konstruktion och installation alla typer av tele- och datanät
 • Installation av brandlarm, inbrottslarm och CCTV (videoövervakning)
 • Installation av passersystem
 • Reparationer och underhåll av elmotorer
 • Alla typer av service inom el, data/tele och larm

Värme och sanitet  

 • Energioptimering                             
 • Konstruktion och installation av värme- och kylanläggningar       
 • Arbeten med fjärrvärme- och fjärrkyla anläggningar samt rörledningar för naturgas
 • Installationer i depåer för olja och gas samt rördagningar för högtrycksånga, matarvatten och kondensat
 • Installation av brandskydd (sprinklers)
 • Service och underhåll på sprinkler-, värme- och kylanläggningar samt rörläggningssystem

Ventilation

 • Konstruktion och installation av ventilations- och kylanläggningar 
 • Service och underhåll på ventilations-, värme- och kylanläggningar
 • Energioptimering

Automation

 • Projektering och installation av alla typer av industriautomation
 • Alla typer av service inom automation