Kundanpassade el- och ventilationsinstallationer i Sköndals nya handelsområde

Ett nytt handelsområde har växt fram i Sköndal i södra Stockholm, med två nya affärshus varav det senaste invigdes i november 2021. Assemblin har ansvarat för såväl el- som ventilationsinstallationer i byggnaderna, som huserar Willys, Max hamburgerrestaurang, Systembolaget, Plantagen och gymkedjan Nordic Wellness.

Byggnaderna, som har fått projektnamnet Rulltårtan 1 efter kvarterets namn, förser nu sköndalsborna med dagligvarubutiker och service som det länge varit brist på i området. Det strategiska läget sydöst om korsningen Nynäsvägen och Tyresövägen når cirka 80 000 personer boendes inom en radie av tre kilometer.

Assemblin har installerat all el för kraft, belysning och datanät i byggnaderna. Projektledare Björn Solem berättar att det till stor del handlat om ett standarduppdrag, även om installationerna i Max var lite mer avancerade i och med deras restaurangkök.

Högre krav för restaurangkök

Pandemin till trots klarade man sig utan något större personalbortfall tack vare att rutiner följdes och att Assemblins personal hade en egen byggbod. 

– Vi anpassade rasttider och tidplaner för att undvika att många skulle mötas samtidigt. Vår arbetsgrupp har kunnat jobba separerat från annan personal på bygget mestadels av tiden, säger Pontus Martinsson, projektledare på Assemblin Ventilation.

Ventilationsinstallationerna innefattar FTX-system hos alla butikshyresgäster samt kylmaskinsaggregat hos Max, Systembolaget och Nordic Wellness.

– Installationerna i Max ställde lite högre krav än hos de andra hyresgästerna, bland annat vätsketäta kanaler och en reservfläkt för att kunna ventilera ut rök vid eventuellt driftstopp av aggregatet, berättar Pontus Martinsson.

Hur har ni arbetat med arbetsmiljö och säkerhet?

– Vi gör alltid en riskbedömning tillsammans med montörerna. I detta fall skulle vi montera takhuvar ganska nära takkanten, så det var sele och kran som gällde. Är det något speciellt riskmoment gör vi alltid en arbetsberedning, understryker Pontus Martinsson.