När kompetens och erfarenhet får avgöra

Assemblin har lång erfarenhet av att samarbeta med offentliga verksamheter, och förstår de särskilda krav som ställs i fastigheter med känslig verksamhet och komplicerade infrastrukturprojekt.

Vi är ett komplett installationsbolag, som utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet, ventilation och automation i stora och små projekt. Vår styrka är vår lokala närvaro, som vi kombinerar med det stora bolagets kompetens och utvecklingsmuskler.

Våra referenser är vårt bästa argument

Som ett av Nordens största installations- och serviceuppdrag har vi genom åren arbetat i ett stort antal uppdrag från kommuner, landsting och andra offentliga verksamheter. Om möjligt samverkar vi gärna med beställare, arkitekter och byggbolag i ett tidigt skede, vilket ger bättre och långsiktigt mer hållbara lösningar. Bland våra uppdrag kan nämnas skolor och daghem, fritidsanläggningar och kulturhus, kontor, sjukhus, flygplatser, kraftverk, datacenter, museer och kulturinrättningar samt infrastrukturprojekt såsom vägar, tunnlar, broar och belysningsprojekt.

Samordnade lösningar eller specialistkompetens

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och servicebolag. Vi har den styrka och kompetens som krävs för att kunna ta helhetsansvar för planering, installation samt service av alla tekniska system i ett fastighets- eller infrastrukturprojekt. I dessa samordnade uppdrag spelar våra kvalificerade och erfarna projektledare en avgörande roll.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta i samverkansformen partnering, där vi kan bidra med vår expertis och breda erfarenhet inom installation och konstruktion. Ni har som partner direkt tillgång till vår projektekonomi via inloggning till våra affärssystem. 

Självklart kan vi också erbjuda specialistkompetens inom något eller några av våra tjänsteområden. Vi är en lyhörd och professionell samarbetspartner, med målsättningen att alltid hitta den mest optimala lösningen för våra uppdragsgivare. Vi är bra på det vi gör, och inget uppdrag är för litet eller stort för oss.

En ansvarsfull och engagerad installations- och servicepartner

Vi bevakar löpande marknadsutvecklingen och har koll på den senaste tekniken. Vi har också god kunskap om krav som nya lagar, olika branschstandards och certifikat ställer. Vi tar ett långtgående ansvar för funktion, kvalitet och effektivitet, och arbetar säkert enligt beprövade metoder.

Vårt mål är att i nära samverkan med våra uppdragsgivare skapa funktionella, säkra, stabila och långsiktigt hållbara lösningar av god kvalitet. Vi vill bidra till samhällsnyttan genom att minimera energi- och projektkostnaderna och riskerna i varje uppdrag, samtidigt som vi har hela projektets livscykel i fokus. Vi är en ansvarstagande och engagerad partner, som inte nöjer oss förrän vi hittat den bästa lösningen för våra uppdragsgivare och deras slutanvändare.

Exempel på våra tjänster

El

 • Alla typer av elinstallationer och belysning                                                                        
 • Installation av alla typer av tele- och datanät          
 • Installation av brandlarm, inbrottslarm och CCTV (videoövervakning)
 • Installation av passersystem
 • Alla typer av service inom el, data/tele och larm

Värme och sanitet

 • Energioptimering
 • Installation av värme- och kylanläggningar                                            
 • Arbeten med fjärrvärmeanläggningar
 • Installation av brandskydd (sprinklers)
 • Service och underhåll på sprinklers-, värme- och kylanläggningar

Ventilation

 • Konstruktion och installation av ventilations- och kylanläggningar 
 • Service och underhåll på ventilations-, värme- och kylanläggningar
 • Energioptimering   

Automation

 • Installation av alla typer av fastighetsautomation
 • Alla typer av service inom automation