Din kvalificerade och ansvarsfulla installationspartner

I en byggnad finns många installationer som måste fungera bra för att lokalerna ska fungera på bästa sätt. Helst ska de olika tekniska systemen samverka optimalt och använda så lite energi som möjligt, både på kort och på lång sikt.

Assemblin är en av Nordens ledande specialister inom service och installation, och har branschledande kompetens när det gäller hantering och optimering av tekniska installationer i olika typer av fastigheter. Vår styrka är vår lokala närvaro, som vi kombinerar med det stora bolagets kompetens och utvecklingsmuskler.

Stor erfarenhet av alla typer av byggnader

Vi är en komplett installations- och servicepartner med erfarenhet av olika tekniska system i stora och små byggnader, till exempel flerfamiljshus, kontorsfastigheter, köpcentrum, hotell och restaurang, logistikfastigheter, parkeringsytor, reseterminaler och stationer, samt mäss- och konferenshallar.

Samordnade lösningar eller specialistkompetens

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och servicebolag. Vi har den styrka och kompetens som krävs för att kunna ta helhetsansvar för planering, installation samt service av alla tekniska system i ett fastighets- eller infrastrukturprojekt. I dessa samordnade uppdrag spelar våra kvalificerade och erfarna projektledare en avgörande roll.

Självklart kan vi också erbjuda specialistkompetens inom något eller några av våra tjänsteområden. Vi är en lyhörd och ansvarstagande samarbetspartner, med målsättningen att alltid hitta den mest optimala lösningen för våra uppdragsgivare. Vi är bra på det vi gör, och inget uppdrag är för litet eller stort för oss.

En kompetent och engagerad samarbetspartner

Vi bevakar löpande marknadsutvecklingen och har koll på den senaste tekniken. Vi har också god kunskap om krav som nya lagar, olika branschstandards och certifikat ställer. Vi tar ett långtgående ansvar för funktion, kvalitet och effektivitet, och arbetar säkert enligt beprövade metoder.

Vårt mål är att i nära samverkan med våra uppdragsgivare skapa energieffektiva, stabila och långsiktigt hållbara fastighetstekniska lösningar. Det bidrar till minskade driftskostnader, driftsstabilitet, bra inomhusklimat och välskötta byggnader – under hela byggnadens livscykel. Vi är en engagerad installations- och servicepartner, som anpassar oss till dina förutsättningar och anstränger oss för att hitta den bästa lösningen i varje uppdrag. Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

Energieffektiva lösningar

Exempel på våra tjänster

El

 • Alla typer av elinstallationer och belysning                                                                        
 • Installation av alla typer av tele- och datanät          
 • Installation av brandlarm, inbrottslarm och CCTV (videoövervakning)
 • Installation av passersystem
 • Alla typer av service inom el, data/tele och larm

Värme och sanitet

 • Energioptimering
 • Installation av värme- och kylanläggningar                                            
 • Arbeten med fjärrvärmeanläggningar
 • Installation av brandskydd (sprinkler)
 • Service och underhåll på sprinklers-, värme- och kylanläggningar

Ventilation

 • Konstruktion och installation av ventilations- och kylanläggningar 
 • Service och underhåll på ventilations-, värme- och kylanläggningar
 • Energioptimering

Automation

 • Projektering och installation av alla typer av fastighetsautomation
 • Alla typer av service inom automation