Avancerade tekniska lösningar i tågdepå

Den nya depån i Eskilstuna är utformad för en snabb och effektiv hantering av service och underhåll av persontågen som trafikerar Mälardalen. Här utförde Assemblin multidisciplinära installationer med säkerhet och hållbarhet i fokus.

Plats
Uppdragsgivare
  • Peab Anläggning AB

Tågdepån som invigdes 2018 är byggd på Gredby bangård och har direkt anslutning mot alla spår och perronger på Eskilstuna Centralstation.

Anläggningen är speciellt anpassad för en så effektiv hantering av fordonen som möjligt. Exempelvis kan tågen köras in och ut ur depån från båda håll, vilket minskar risken för störningar.

Verkstad och multifunktionshall

Byggnaderna utgörs av en verkstadshall med kontorsdel, en multifunktionshall med kontorsdel och automattvätt samt byggnad och spår för tågstädning. I den över 220 meter långa verkstadshallen, som rymmer två tåg efter varandra, ska allt underhåll och planenlig service ske. Det kan handla om till exempel byte av trasiga hjulpar, strömavtagare, takmoduler, frontrutor, dörrar med mera. I multifunktionshallen sker bland annat tvätt, klottersanering och avisning på ett miljövänligt sätt.

Installationer inom el och VS

Assemblin El utförde installationer för el, inkommande mellanspänning, kraft, data och telekom, passagesystem, brand- och inbrottslarm. Assemblin VS utförde installationer för värme, sanitet och kyla samt system för spolarvätska, tryckluft och avisning.

Hallarna försågs med över 200 takvärmepaneler för att sprida värmen i de stora byggnadsvolymerna.

Säkert system för avisning

Tågen som kommer in i hallarna kan vara rejält nedkylda och därför behövs ett avisningssystem för att snabbt kunna spola av tågen i 37-gradigt vatten. För att säkerställa att inga elolyckor kan inträffa i samband med spol- och vätskehantering är alla system vid spåren försedda med strömbrytande funktioner och med automattömning av vätskefyllda ledningar vid avslutat arbete.

Vår kund var Peab Anläggning AB och slutkund var Eskilstuna Kommun.

Kontakta Assemblin i Eskilstuna